CHANGE in Business loopt minimaal van 12-12-12 tot 20-2-20. Waarom eigenlijk?
We legden eerder al het verband met een soort huwelijksgelofte die we gaan afleggen op 12-12-12 om Nederland bewust en positief zaken te laten doen.
Als je een nieuwe zaak start is het een soort ‘ijzeren’ wet dat je daar 7 jaar voor nodig hebt.
Na 3 jaar haal je opgelucht adem, je bestaat nog. Na 5 jaar heb je je bestaansrecht bewezen en na 7 jaar mag je ruiken aan het succes.
Dat getal 7 schijnt ook bij huwelijken een cruciale rol te vervullen…tijd om je gelofte ja of nee te vernieuwen.

Voor ons geldt dat we in 7 jaar zakelijk Nederland van gedrag laten veranderen. Het veranderen van gedrag is niet niks. Wie ook maar een beetje weet van  CHANGE management weet ook dat gedrag vaak hardnekkig is.
Het is gemakkelijker om niks te doen dan om te veranderen. Trek er dus maar tijd voor uit als je een echte verandering teweeg wilt brengen. Hoe groot die noodzaak ook is en hoe groot die noodzaak ook wordt gevoeld.
Vandaar de 7 jaar. En dan is de datum van 20-2-20 symbolisch.

Symbolisch omdat ‘2020’ ook staat voor een perfect zicht, zicht als een adelaar. Het jaar 2020 gaat dus meer betekenen dan zomaar een mooi jaargetal, maar gaat ook zorgen voor een perfect zicht op onze mogelijkheden. Kansen pakken, kennis, kunde en kontakten met elkaar delen. Kruisbestuiving als ‘normaal’ verschijnsel.