aandacht_imgAandacht is het cognitief proces van zich selectief richten op één aspect van de omgeving, terwijl andere aspecten worden genegeerd. Nu aandacht als thema van 2014 is gekozen door Change in Business rijst bij mij de vraag of deze definitie past bij dat wat dit platform wil bereiken.

De aandacht die we nodig hebben in vernieuwing is multidimensionaal; het gewaar zijn van meerdere aspecten en dimensies in contact met anderen en in zaken. Duurzame verandering komt tot stand wanneer je zaken tot stand brengt die rekening houden met je eigen belang en dat van een ander en je respect hebt voor de wereld om ons heen. Dit vraagt om persoonlijk leiderschap: een diep besef van verantwoordelijkheid en verbondenheid met jezelf en je omgeving.

Persoonlijk leiderschap business model

De uitdaging die ik daar in zie is om handen en voeten aan persoonlijk leiderschap te geven. Op welke manier kan het zakenleven dit inzetten? Een mooi praktijkvoorbeeld vormt de enige werknemerscoöperatie in Nederland: schoonmaakbedrijf Schoongewoon. In dit bedrijf zijn de werknemers medebestuurders in loondienst met arbeidsovereenkomst en delen ze de gezamenlijke kosten en de winst.

De coöperatieleider coördineert overkoepelende taken zoals het maken van offertes, loonadministratie en marketing. Iedere coöperatie bestaat uit ongeveer 20 tot 25 mensen. In een interview met Remmelt Schuuring, initiatiefnemer van Schoongewoon, vertelde hij dat de schoonmakers zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en inkoop van materialen, klantcontact en natuurlijk klanttevredenheid. Het beeld van de ‘domme poetser’ is door de zichtbaarheid bij de klant en de eigen verantwoordelijkheid ten positieve veranderd, zowel bij de klant als bij de medewerker zelf. In het Youtube filmpje komt dit beeld goed naar voren.

“Ik voel me vrijer en kan mijn eigen ideeën in brengen, daardoor werk ik met veel meer plezier”

Hoge motivatie en diepe verbondenheid

Inmiddels bestaat Schoongewoon anderhalf jaar, zijn er twee coöperaties operationeel en gaan er het eerste kwartaal van 2014 nog vijf in verschillende plaatsen van start. Bedrijfsleven en politiek tonen veel belangstelling. Wat is volgens Remmelt Schuuring het geheim van het succes? ‘Samenwerking met vertrouwen in jezelf en de ander, dat is de basis. Tevreden zijn met wat je hebt. Continuïteit en het gezamenlijk belang als doelstelling en zo weinig mogelijk doelen stellen. Met de winst die een coöperatie maakt, kunnen projecten voor het gezamenlijk belang worden gefinancierd zoals een coöperatie-moestuin.’ Want Schoongewoon zet de zeven principes van social business in.

Wat deze manier van werken oplevert? Geen selectieve aandacht voor het beste en meest getalenteerde personeel, maar een volledig bedrijf met hoog gemotiveerd en diep verbonden personeel.

“We need to change how we think about talent”

Meer weten over coöperaties? Volg dan deze link of bekijk de documentaire gemaakt over de veerkracht van dit type coöperaties in crisistijd.