Sociale innovatie: Aandacht voor de mens

Sociale innovatie: Aandacht voor de mens

Volgens het jaarlijks onderzoek ‘Mindset van de Business Leader’ van De Baak en Business Leaders is de grootste uitdaging voor topondernemingen het ontwikkelen van de juiste competenties bij medewerkers en het versterken van samenwerking tussen mensen van verschillende afdelingen en units.

Vernieuwing
Nu was ik onlangs bij een groot bedrijf dat opereert in een zeer concurrerende markt. De grondhouding is dat de wereld continu verandert en dat je vandaag nog niet weet wie je concurrent morgen zal zijn. De organisatie dient de toegevoegde waarde in haar dienstverlening voortdurend te verhogen en aan te tonen richting klanten.

Dit vraagt enorme innovatiekracht en het bedrijf merkte dat het met de traditionele manier van zaken doen onvoldoende kon vernieuwen. Daarom werd gekozen voor een andere aanpak. Een manier van werken waarbij vanuit het personeel vernieuwing wordt bevorderd.

Leiderschap
Om te komen tot een meer flexibele organisatie met minder lagen werd gekozen voor een ander reorganisatiemodel. Alle managers werd verzocht om een motivatiebrief te schrijven als sollicitatie naar een managersfunctie. Bij HR waren de namen bekend, maar de directeuren kregen alleen de anonieme brieven te zien en kozen op basis van de inhoud van de brief kandidaten uit voor een persoonlijk gesprek. Dit leverde verrassende uitkomsten op. Zowel voor de betrokken managers als de betrokken directeuren viel de zekerheid weg. Het kwam echt aan op persoonlijk leiderschap en om inhoud. Zo werd een aantal nieuwe managers aangesteld die op basis van de oude criteria (minimaal HBO-niveau bijvoorbeeld) niet in aanmerking kwamen.

Verantwoordelijkheid
Naast het opschudden van het management werden tegelijkertijd verantwoordelijkheden lager in het bedrijf belegd. Het personeel wordt nu uitgenodigd om ideeën ter verbetering van hun werk zelf uit te werken, zelf budgetten te regelen en zelf steun van collega’s te verkrijgen. Ondernemerschap binnen het bedrijf wordt op deze manier gestimuleerd.

Talent
Daarnaast wordt gewerkt vanuit talentmanagement in plaats vanuit competentiemanagement. Wat heb je als medewerker nog meer in huis, dat mogelijk interessant kan zijn in je dagelijkse werk. Minder strak geformuleerde functies, meer aandacht voor de mens en persoonlijk leiderschap.

Dit bedrijf is nu drie maanden onderweg na de grote veranderslag. De eerste resultaten zijn bemoedigend, maar vooral de sfeer op de afdelingen is er één van betrokkenheid en samenhorigheid.

Daarmee heeft de organisatie een concurrentievoordeel behaald dat niet in geld is uit te drukken. Meer aandacht voor de mens uit zich vanzelf in extra aandacht voor je dienstverlening. En daarmee houd je tevreden klanten, ook in concurrerende markten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dichtbij zaken doen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dichtbij zaken doen.

Met de opkomst van internet is internationaal zaken doen zo gemakkelijk geworden dat je er bij wijze van spreken je stoel niet meer voor uit hoeft. De noodzaak van scherpe verkoopprijzen om in de markt te blijven, is groot. Logisch dat menig ondernemer op zoek gaat naar alternatieven aan de inkoopkant en daarbij ook over stads-, regio- en zelfs landsgrenzen kijkt.

Ook op landelijk niveau zien we deze trend. Uit de cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek heeft gepubliceerd op 11 november blijkt dat Nederland 7 procent meer aan goederen heeft ingevoerd in het jaar 2012. De voornaamste importlanden zijn Duitsland, België, China, Engeland en Amerika. Wat halen we zoal uit deze landen? Minerale brandstoffen (denk aan olie), machines en vervoermaterieel, voeding en chemie (zoals geneesmiddelen).

handelNL

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Op landelijk niveau lijkt dit spreekwoord ook op te gaan. Tijdens business coach sessies met ondernemers stel ik altijd de vraag hoe betrokken ze zijn bij hun eigen stad en regio. Soms levert dat opgetrokken wenkbrauwen op: wat bedoel je met deze vraag?

Het belang van lokaal en regionaal zaken doen, zit in het ondersteunen van je eigen gemeenschap. Een ondernemer in je eigen dorp, stad of regio levert werkgelegenheid op voor mensen en bedrijven in de omgeving. Daarmee worden inkomsten gegenereerd, waardoor kinderen naar school en sport kunnen gaan en boodschappen in de winkel gehaald kunnen worden.

Met een werkloosheidspercentage van 8,3% in het tweede kwartaal van 2013 kan jouw keuze om lokaal of regionaal zaken te doen, net dat belangrijke verschil maken voor één op de tien gezinnen.

Als voorbeeld geef ik mijn eigen dilemma in het kiezen van een drukker voor mijn boek ‘Van crisis naar geluk, zo kom je ontslag, ziekte en scheiding te boven.’ Een lokale drukker maakte een offerte die aanzienlijk hoger lag dan de offerte van een drukkerij uit een andere provincie. Het advies dat ik kreeg, was zelfs om het boek in het buitenland te laten drukken voor een nog lagere prijs. Echter, ik sta voor het stimuleren van ondernemerschap in mijn gemeente en ik vroeg de lokale drukker nog eens met me mee te denken over manieren waarop we samen tot een acceptabele prijs konden komen. Uiteindelijk kwamen we er samen uit door in gesprek te blijven en bewust te kiezen voor elkaar.

Regionale betrokkenheid kan ook je naamsbekendheid vergroten buiten je vestigingsgebied. De lokale drukker uit mijn voorbeeld verzorgt elke maand een gratis magazine met positief nieuws dat huis-aan-huis wordt verspreid in mijn stad. Dat is zijn manier om bij te dragen aan de lokale gemeenschap.

Via dit medium kan ik mijn naamsbekendheid vergroten. Een groot deel van de lokale bevolking werkt namelijk buiten de stad, elders in de regio of in het land. Wanneer ze bekend en tevreden zijn met je lokale bijdrage als ondernemer, zullen ze je eerder aan bevelen bij de bedrijven waar ze werkzaam zijn buiten je regio.

Door jouw keuzes van leveranciers en winkels waar je boodschappen doet, kun je heel eenvoudig positief bijdragen aan je eigen leefomgeving en die van je dorp of stad. Zo blijft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heel dichtbij.

Bronnen:
Cijfers internationale handel
Werkloosheidcijfers

Zelfvertrouwen als economische factor

Zelfvertrouwen als economische factor

schipIn het NRC van zaterdag 28 september stond een artikel met de kop: ‘Nooit meer een vaste baan is voor velen een vreselijk vooruitzicht’. Flexibilisering van de arbeidsmarkt lijkt gemeengoed te worden. In Nederland werkt nu ongeveer 30% van de beroepsbevolking als flexibele arbeidskracht.

Aan de arbeidskant neemt de vastigheid af, terwijl vaste lasten zoals hypotheken en verzekeringen contractueel vast blijven staan. Dit brengt de gemiddelde burger in een spagaat. De lossere arbeidsverbanden kunnen niet één op één afgestemd worden met de verplichtingen in het privéleven.

Wat doet dit met een werknemer? Ik heb verschillende scenario’s voorbij zien komen. Een zelfstandige in een opdracht probeert het project zolang mogelijk te rekken en saboteert daarmee de productiviteit in een bedrijf. Een flexwerker past zich zoveel mogelijk aan conform de afdelingscultuur en verliest daarbij zijn eigenheid.

Maar er zijn ook positieve voorbeelden, waarbij de externe werknemer de moed had om bepaalde zaken aan de kaak te stellen en het gesprek aan te gaan met de opdrachtgever om het werkelijke probleem aan te pakken. Dit laatste gedrag, dat is het gedrag waar je als werkgever het meest aan hebt. Het vergt wel een houding van wederzijds respect en vertrouwen. En dat laatste wordt door de flexibilisering uitgedaagd.

Kun je je voorstellen dat iemand die aan de inkomstenkant geen zekerheid heeft en aan de uitgavenkant wel wordt gehouden aan vaste kosten, heel veel fiducie heeft in zichzelf en in de stroom van nieuwe opdrachten?

Vertrouwen is waar de economie werkelijk omdraait. Het kabinet blijft bezuinigen en vraagt aan de Nederlandse bevolking om toch vooral geld uit te blijven geven. Het signaal dat de Nederlandse
overheid zelf afgeeft, is een teken zonder hoop. Gevolg is dat de mensen ook de hand op de knip houden, om het appeltje voor de dorst te bewaren.

In de financiële wereld is vertrouwen ook de basis van de handel. Als de eerste investeerders in de VOC niet geloofden dat de schepen volgeladen terug zouden keren, was er nooit een VOC geweest. Omdat de banken het krediet van de belegger verspeelden, ontstond de financiële crisis. De banken op hun beurt geven ondernemers weinig zekerheid om te investeren, waardoor ondernemerschap ook wordt geremd.

Nu de overheid, werkgevers en bankiers hun vangnet en steun steeds verder terugtrekken, komt het op ieder mens zelf aan om het geloof in zichzelf sterk te ontwikkelen. Met kracht en overtuiging werken aan je eigen toekomst, zonder de vaste zekerheden van weleer.

Ik kan me voorstellen dat daardoor nieuwe verbanden ontstaan op gebied van werken en wonen. Samenwerking op basis van zelfvertrouwen en woongemeenschappen die lasten delen. In de huidige tijden van transformatie heeft het geen zin om vooruit te kijken. Dan is het vooral belangrijk om in het nu te leven.

Wat heb je vandaag nodig en welke stap zet je nu? Jouw zelfvertrouwen is de factor die de economie in beweging houdt én die er verandering in aan kan brengen.

Gracias por tu buen humor

Gracias por tu buen humor

Op vakantie maakten wij gebruik van de faciliteiten van een tankstation met restaurant. Bij de uitgang zagen we de volgende sticker op de deur:

gracias

Blij verrast verliet ik de zaak. Wat een leuke manier om mensen te herinneren aan een goed humeur. Alleen al de referentie daaraan, doet de stemming verbeteren. Nu is dat op vakantie een makkie. Mensen genieten van de reis en hun vrije tijd. Alhoewel je ook tijdens vakantie flinke tegenslag kan hebben.

Met sociale media binnen handbereik, heb je binnen de kortste keren de hele wereld op de hoogte gebracht van je misère. Een aantal grote bedrijven, zoals KLM, reageert via Twitter en Facebook sneller, dan wanneer je de ‘gewone’ klantenservice benadert. De klant wordt hier beloond voor openbaar klaaggedrag. Ik ben nog opgevoed met het motto: Niet klagen, want dan word je overgeslagen. In de huidige sociale media cultuur lijkt het omgekeerde aan de hand: Wie zeurt, is direct aan de beurt.

Nu begrijp ik de beweegredenen van bedrijven om zeer alert te zijn op klachten in sociale media. Reputatieschade is snel opgelopen en het vertrouwen in een bedrijf snel geschaad.

Nu het taboe om openbaar te klagen doorbroken is en de media vele nieuwe mogelijkheden bieden aan de consument om zijn mening te geven, wordt snel duidelijk hoe een bedrijf presteert. Snel reageren is dus noodzakelijk.

Maar met een goede klantenservice alleen, ben je er nog niet. Wanneer klanten klagen dat je als verzekeraar woekerpolissen hebt verkocht, kan het servicecentrum dit probleem niet alleen oplossen. Dan zit de oorzaak van het probleem dieper in het bedrijf en daar dient aan gewerkt te worden om tot werkelijke oplossing en klantenservice te komen.

Misstanden in productieprocessen, productkwaliteit of dienstverlening zijn van alle tijden. Alleen wanneer een klant er nu mee te maken heeft, kan de hele wereld mee genieten. Door het gebruik van sociale media worden bedrijven door de consument gestuurd op kwaliteit, transparantie, eerlijkheid en duurzaamheid.

Je moet op zoek naar het hart van de zaak waar je als consument contact mee kan maken. Op deze zoektocht komen de waarden en normen binnen een bedrijf om de hoek kijken. Wat is het allerbelangrijkste binnen de onderneming? Dat is de adem waarmee je de consument begroet. Wat doet het bloed van de medewerkers binnen je bedrijf stromen? En hoe staan je afdelingen organisch in verbinding?

Via Twitter, Facebook en andere fora laten klanten weten hoe de conditie van je bedrijf is en waar het aan schort. Wanneer klanten tevreden zijn en je een compliment geven, betekent dat eigenlijk een dubbele waardering. Want een goed gevoel hebben als klant is al voldoende, maar dan ook nog de moeite nemen om het te uiten, is voor het bedrijf gratis reclame.

En dat we dat als bedrijfsleven waarderen, mogen we ook laten weten. Of we dat nu doen via sociale media of via een sticker op de deur. Bedankt voor uw compliment, bedankt voor uw goede humeur.