Sociale innovatie: Aandacht voor de mens

Sociale innovatie: Aandacht voor de mens

Volgens het jaarlijks onderzoek ‘Mindset van de Business Leader’ van De Baak en Business Leaders is de grootste uitdaging voor topondernemingen het ontwikkelen van de juiste competenties bij medewerkers en het versterken van samenwerking tussen mensen van verschillende afdelingen en units.

Vernieuwing
Nu was ik onlangs bij een groot bedrijf dat opereert in een zeer concurrerende markt. De grondhouding is dat de wereld continu verandert en dat je vandaag nog niet weet wie je concurrent morgen zal zijn. De organisatie dient de toegevoegde waarde in haar dienstverlening voortdurend te verhogen en aan te tonen richting klanten.

Dit vraagt enorme innovatiekracht en het bedrijf merkte dat het met de traditionele manier van zaken doen onvoldoende kon vernieuwen. Daarom werd gekozen voor een andere aanpak. Een manier van werken waarbij vanuit het personeel vernieuwing wordt bevorderd.

Leiderschap
Om te komen tot een meer flexibele organisatie met minder lagen werd gekozen voor een ander reorganisatiemodel. Alle managers werd verzocht om een motivatiebrief te schrijven als sollicitatie naar een managersfunctie. Bij HR waren de namen bekend, maar de directeuren kregen alleen de anonieme brieven te zien en kozen op basis van de inhoud van de brief kandidaten uit voor een persoonlijk gesprek. Dit leverde verrassende uitkomsten op. Zowel voor de betrokken managers als de betrokken directeuren viel de zekerheid weg. Het kwam echt aan op persoonlijk leiderschap en om inhoud. Zo werd een aantal nieuwe managers aangesteld die op basis van de oude criteria (minimaal HBO-niveau bijvoorbeeld) niet in aanmerking kwamen.

Verantwoordelijkheid
Naast het opschudden van het management werden tegelijkertijd verantwoordelijkheden lager in het bedrijf belegd. Het personeel wordt nu uitgenodigd om ideeën ter verbetering van hun werk zelf uit te werken, zelf budgetten te regelen en zelf steun van collega’s te verkrijgen. Ondernemerschap binnen het bedrijf wordt op deze manier gestimuleerd.

Talent
Daarnaast wordt gewerkt vanuit talentmanagement in plaats vanuit competentiemanagement. Wat heb je als medewerker nog meer in huis, dat mogelijk interessant kan zijn in je dagelijkse werk. Minder strak geformuleerde functies, meer aandacht voor de mens en persoonlijk leiderschap.

Dit bedrijf is nu drie maanden onderweg na de grote veranderslag. De eerste resultaten zijn bemoedigend, maar vooral de sfeer op de afdelingen is er één van betrokkenheid en samenhorigheid.

Daarmee heeft de organisatie een concurrentievoordeel behaald dat niet in geld is uit te drukken. Meer aandacht voor de mens uit zich vanzelf in extra aandacht voor je dienstverlening. En daarmee houd je tevreden klanten, ook in concurrerende markten.

Innerlijk Leiderschap

Innerlijk Leiderschap

Bij het Change in Business evenement in december 2013 werd de catering verzorgd door de mensen van Trust. Hierdoor bracht ik een bezoek aan hun restaurant aan de Albert Cuypstraat in Amsterdam. In een gesprek met Hugo en Joyce, de twee intiatiefnemers van Trust, kwamen de thema’s van Change in Business – vertrouwen en aandacht – mooi bij elkaar.

De mensen bij Trust werken met de principes van ‘Een Cursus in Wonderen’.Het motto daarvan is:

Peace of mind, extending love and joy all the time.

Doelstelling bij Trust is om aan jezelf werken, winst in jezelf maken. Geld is het gevolg daarvan. ‘Follow your heart and the money will find you‘.

Trust is een gemeenschap. De basis is gelijkwaardigheid. De organisatie is opgebouwd uit cirkels: keuken, hygiene, financiën, werkschema’s, eenheidsbewustzijn. De kunst is om in de cirkel van je vakgebied te blijven en overlap tussen de cirkels uit te werken. Wekelijks komen de grondleggers van Trust bij elkaar voor overleg.

Trust startte op 22 september 2013 met zeven personen. Vier maanden later zijn er acht vrijwilligers (inclusief professionele koks) bij gekomen. Het personeel wordt geleerd andere mensen alleen plezier te doen wanneer dat goed voelt. Op momenten dat het moeite hebt met je innerlijke proces, heeft dat voorrang. Het personeel leert ook uit het eigen gelijk stappen en weer te vertrouwen, ook op de capaciteiten van de ander.

De mensen bij Trust werken met Innerlijk Leiderschap: vanuit een open hart leven en werken in plaats van op zoek te zijn naar waardering en erkenning. Innerlijke behoeftes vervullen heelt de mens. Mind healing noemen ze dat. Bijzonder, want het gevoel van de medewerker gaat vóór de behoefte van de klant. Zo kan het zijn dat het restaurant vol zit met mensen maar dat het goede gevoel in de keuken ontbreekt. Dan wordt er een korte pauze ingelast waarin het personeel met elkaar in gesprek gaat en de klanten in restaurant even geduld mogen hebben.

Even een realiteitscheck: betekent deze aanpak automatisch dat er biologische producten worden gebruikt? Deels wel en deels niet, dit heeft te maken met het betaalbaar houden van de geboden producten. Bij Trust wordt het belangrijk gevonden dat mensen die het eten bereiden dat doen met ‘gezonde gedachten’. ‘We cook with healthy thoughts’. Op die manier kan je jezelf ook heel maken.

Opmerkelijk is dat Trust geen gebruik maakt van marketing, alhoewel het bedrijf wel te vinden is op Facebook. Beslissingen worden getest in een soort energetische familieopstelling. Weten-Voelen-Doen; dat is de manier waarop besluitvorming tot stand komt.

Voor mij was dit gesprek een prachtig voorbeeld hoe vanuit vertrouwen en aandacht een mooi bedrijf is ontstaan, waar klanten zelf mogen beslissen wat ze geven voor het geboden voedsel en de service. Een bedrijf waar mensen graag werken vanuit Innerlijk Leiderschap en gasten zich gekoesterd voelen. Daar word ik nou blij van.

Trust leads to joy’.

Aandacht in business

Aandacht in business

aandacht_imgAandacht is het cognitief proces van zich selectief richten op één aspect van de omgeving, terwijl andere aspecten worden genegeerd. Nu aandacht als thema van 2014 is gekozen door Change in Business rijst bij mij de vraag of deze definitie past bij dat wat dit platform wil bereiken.

De aandacht die we nodig hebben in vernieuwing is multidimensionaal; het gewaar zijn van meerdere aspecten en dimensies in contact met anderen en in zaken. Duurzame verandering komt tot stand wanneer je zaken tot stand brengt die rekening houden met je eigen belang en dat van een ander en je respect hebt voor de wereld om ons heen. Dit vraagt om persoonlijk leiderschap: een diep besef van verantwoordelijkheid en verbondenheid met jezelf en je omgeving.

Persoonlijk leiderschap business model

De uitdaging die ik daar in zie is om handen en voeten aan persoonlijk leiderschap te geven. Op welke manier kan het zakenleven dit inzetten? Een mooi praktijkvoorbeeld vormt de enige werknemerscoöperatie in Nederland: schoonmaakbedrijf Schoongewoon. In dit bedrijf zijn de werknemers medebestuurders in loondienst met arbeidsovereenkomst en delen ze de gezamenlijke kosten en de winst.

De coöperatieleider coördineert overkoepelende taken zoals het maken van offertes, loonadministratie en marketing. Iedere coöperatie bestaat uit ongeveer 20 tot 25 mensen. In een interview met Remmelt Schuuring, initiatiefnemer van Schoongewoon, vertelde hij dat de schoonmakers zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en inkoop van materialen, klantcontact en natuurlijk klanttevredenheid. Het beeld van de ‘domme poetser’ is door de zichtbaarheid bij de klant en de eigen verantwoordelijkheid ten positieve veranderd, zowel bij de klant als bij de medewerker zelf. In het Youtube filmpje komt dit beeld goed naar voren.

“Ik voel me vrijer en kan mijn eigen ideeën in brengen, daardoor werk ik met veel meer plezier”

Hoge motivatie en diepe verbondenheid

Inmiddels bestaat Schoongewoon anderhalf jaar, zijn er twee coöperaties operationeel en gaan er het eerste kwartaal van 2014 nog vijf in verschillende plaatsen van start. Bedrijfsleven en politiek tonen veel belangstelling. Wat is volgens Remmelt Schuuring het geheim van het succes? ‘Samenwerking met vertrouwen in jezelf en de ander, dat is de basis. Tevreden zijn met wat je hebt. Continuïteit en het gezamenlijk belang als doelstelling en zo weinig mogelijk doelen stellen. Met de winst die een coöperatie maakt, kunnen projecten voor het gezamenlijk belang worden gefinancierd zoals een coöperatie-moestuin.’ Want Schoongewoon zet de zeven principes van social business in.

Wat deze manier van werken oplevert? Geen selectieve aandacht voor het beste en meest getalenteerde personeel, maar een volledig bedrijf met hoog gemotiveerd en diep verbonden personeel.

“We need to change how we think about talent”

Meer weten over coöperaties? Volg dan deze link of bekijk de documentaire gemaakt over de veerkracht van dit type coöperaties in crisistijd.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dichtbij zaken doen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dichtbij zaken doen.

Met de opkomst van internet is internationaal zaken doen zo gemakkelijk geworden dat je er bij wijze van spreken je stoel niet meer voor uit hoeft. De noodzaak van scherpe verkoopprijzen om in de markt te blijven, is groot. Logisch dat menig ondernemer op zoek gaat naar alternatieven aan de inkoopkant en daarbij ook over stads-, regio- en zelfs landsgrenzen kijkt.

Ook op landelijk niveau zien we deze trend. Uit de cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek heeft gepubliceerd op 11 november blijkt dat Nederland 7 procent meer aan goederen heeft ingevoerd in het jaar 2012. De voornaamste importlanden zijn Duitsland, België, China, Engeland en Amerika. Wat halen we zoal uit deze landen? Minerale brandstoffen (denk aan olie), machines en vervoermaterieel, voeding en chemie (zoals geneesmiddelen).

handelNL

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Op landelijk niveau lijkt dit spreekwoord ook op te gaan. Tijdens business coach sessies met ondernemers stel ik altijd de vraag hoe betrokken ze zijn bij hun eigen stad en regio. Soms levert dat opgetrokken wenkbrauwen op: wat bedoel je met deze vraag?

Het belang van lokaal en regionaal zaken doen, zit in het ondersteunen van je eigen gemeenschap. Een ondernemer in je eigen dorp, stad of regio levert werkgelegenheid op voor mensen en bedrijven in de omgeving. Daarmee worden inkomsten gegenereerd, waardoor kinderen naar school en sport kunnen gaan en boodschappen in de winkel gehaald kunnen worden.

Met een werkloosheidspercentage van 8,3% in het tweede kwartaal van 2013 kan jouw keuze om lokaal of regionaal zaken te doen, net dat belangrijke verschil maken voor één op de tien gezinnen.

Als voorbeeld geef ik mijn eigen dilemma in het kiezen van een drukker voor mijn boek ‘Van crisis naar geluk, zo kom je ontslag, ziekte en scheiding te boven.’ Een lokale drukker maakte een offerte die aanzienlijk hoger lag dan de offerte van een drukkerij uit een andere provincie. Het advies dat ik kreeg, was zelfs om het boek in het buitenland te laten drukken voor een nog lagere prijs. Echter, ik sta voor het stimuleren van ondernemerschap in mijn gemeente en ik vroeg de lokale drukker nog eens met me mee te denken over manieren waarop we samen tot een acceptabele prijs konden komen. Uiteindelijk kwamen we er samen uit door in gesprek te blijven en bewust te kiezen voor elkaar.

Regionale betrokkenheid kan ook je naamsbekendheid vergroten buiten je vestigingsgebied. De lokale drukker uit mijn voorbeeld verzorgt elke maand een gratis magazine met positief nieuws dat huis-aan-huis wordt verspreid in mijn stad. Dat is zijn manier om bij te dragen aan de lokale gemeenschap.

Via dit medium kan ik mijn naamsbekendheid vergroten. Een groot deel van de lokale bevolking werkt namelijk buiten de stad, elders in de regio of in het land. Wanneer ze bekend en tevreden zijn met je lokale bijdrage als ondernemer, zullen ze je eerder aan bevelen bij de bedrijven waar ze werkzaam zijn buiten je regio.

Door jouw keuzes van leveranciers en winkels waar je boodschappen doet, kun je heel eenvoudig positief bijdragen aan je eigen leefomgeving en die van je dorp of stad. Zo blijft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heel dichtbij.

Bronnen:
Cijfers internationale handel
Werkloosheidcijfers

Zelfvertrouwen als economische factor

Zelfvertrouwen als economische factor

schipIn het NRC van zaterdag 28 september stond een artikel met de kop: ‘Nooit meer een vaste baan is voor velen een vreselijk vooruitzicht’. Flexibilisering van de arbeidsmarkt lijkt gemeengoed te worden. In Nederland werkt nu ongeveer 30% van de beroepsbevolking als flexibele arbeidskracht.

Aan de arbeidskant neemt de vastigheid af, terwijl vaste lasten zoals hypotheken en verzekeringen contractueel vast blijven staan. Dit brengt de gemiddelde burger in een spagaat. De lossere arbeidsverbanden kunnen niet één op één afgestemd worden met de verplichtingen in het privéleven.

Wat doet dit met een werknemer? Ik heb verschillende scenario’s voorbij zien komen. Een zelfstandige in een opdracht probeert het project zolang mogelijk te rekken en saboteert daarmee de productiviteit in een bedrijf. Een flexwerker past zich zoveel mogelijk aan conform de afdelingscultuur en verliest daarbij zijn eigenheid.

Maar er zijn ook positieve voorbeelden, waarbij de externe werknemer de moed had om bepaalde zaken aan de kaak te stellen en het gesprek aan te gaan met de opdrachtgever om het werkelijke probleem aan te pakken. Dit laatste gedrag, dat is het gedrag waar je als werkgever het meest aan hebt. Het vergt wel een houding van wederzijds respect en vertrouwen. En dat laatste wordt door de flexibilisering uitgedaagd.

Kun je je voorstellen dat iemand die aan de inkomstenkant geen zekerheid heeft en aan de uitgavenkant wel wordt gehouden aan vaste kosten, heel veel fiducie heeft in zichzelf en in de stroom van nieuwe opdrachten?

Vertrouwen is waar de economie werkelijk omdraait. Het kabinet blijft bezuinigen en vraagt aan de Nederlandse bevolking om toch vooral geld uit te blijven geven. Het signaal dat de Nederlandse
overheid zelf afgeeft, is een teken zonder hoop. Gevolg is dat de mensen ook de hand op de knip houden, om het appeltje voor de dorst te bewaren.

In de financiële wereld is vertrouwen ook de basis van de handel. Als de eerste investeerders in de VOC niet geloofden dat de schepen volgeladen terug zouden keren, was er nooit een VOC geweest. Omdat de banken het krediet van de belegger verspeelden, ontstond de financiële crisis. De banken op hun beurt geven ondernemers weinig zekerheid om te investeren, waardoor ondernemerschap ook wordt geremd.

Nu de overheid, werkgevers en bankiers hun vangnet en steun steeds verder terugtrekken, komt het op ieder mens zelf aan om het geloof in zichzelf sterk te ontwikkelen. Met kracht en overtuiging werken aan je eigen toekomst, zonder de vaste zekerheden van weleer.

Ik kan me voorstellen dat daardoor nieuwe verbanden ontstaan op gebied van werken en wonen. Samenwerking op basis van zelfvertrouwen en woongemeenschappen die lasten delen. In de huidige tijden van transformatie heeft het geen zin om vooruit te kijken. Dan is het vooral belangrijk om in het nu te leven.

Wat heb je vandaag nodig en welke stap zet je nu? Jouw zelfvertrouwen is de factor die de economie in beweging houdt én die er verandering in aan kan brengen.