Stimuleren van creativiteit

Stimuleren van creativiteit

Deel 3, stimuleren van creativiteit

Tijdens het lezen van mijn voorgaande blogs ben je er achter gekomen wat creativiteit inhoudt en (hopelijk) in gaan zien dat er factoren in ons leven zijn die ons creatieve vermogen onderdrukken. Wellicht vraag je jezelf nu af of het mogelijk is om ons creatieve vermogen gedeeltelijk terug te winnen. Met veel plezier kan ik mededelen, zo niet bevestigen, dat dit inderdaad het geval is en dat we zelfs, zo nu en dan al gebruik maken van diverse creativiteitstechnieken. Enkele (bekendere) voorbeelden zijn: Mindmapping, lateraal denken, negatief brainstormen, 6 denkhoeden, grensverkenning, opstaan als een ander, wishful thinking en zeg ‘ja-en’ in plaats van ‘ja-maar’.

Hoe bruikbaar deze technieken ook zijn, ik denk dat ze slechts tijdelijk zorgen voor meer creativiteit en er niet op gericht zijn om daadwerkelijk creatiever te worden als individu. Wanneer een organisatie tegen een probleem aanloopt of iemand een nieuw concept wil ontwikkelen, is de kans groot dat hierbij gebruik wordt gemaakt van een creatieve techniek. Nadat deze creatieve techniek het probleem heeft opgelost of heeft bijgedragen aan het ontstaan van een nieuw concept, valt men vaak terug en gaat men vrolijk verder met het onderdrukken van creativiteit. Daarnaast komt het vaak genoeg voor dat men dusdanig snel een oplossing dient te hebben voor een probleem of een nieuw concept dient te ontwikkelen dat er geen tijd is voor een creatieve techniek.

Aanpassing onderwijs

Om individuen intrinsiek creatiever te maken en deze creativiteit zo goed mogelijk te benutten zijn er aanvullingen/veranderingen nodig in onder meer onderwijs en bedrijfsleven. In het onderwijs denk ik dat we er in Nederland goed aan zouden doen om naast de reguliere vakken, een vak rondom creativiteit in het leven te roepen. Leer kinderen dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden, geef ze divergeer- en associatietraining, maak ze op vroege leeftijd bekend met creatieve technieken en leer ze omgaan met factoren die creativiteit onderdrukken. Naast het aanbieden van het vak creativiteit op school zou een link tussen het vak en de opvoeding het effect nog meer kunnen versterken. Gelukkig zijn op het gebied van educatie al diverse initiatieven zoals ATC21S (Assesment and Teaching of 21th Century Skills), Destination Imagination (let vooral even op de sponsoren op de website) en The Creative Education Foundation.

Nadat het creatieve vermogen dankzij het vak creativiteit minder is afgenomen gedurende onze eerste levensjaren en daardoor meer aanwezig is op het moment dat we de arbeidsmarkt op gaan, zou het zonde zijn wanneer het aanwezige creatieve vermogen niet wordt gebruikt of erger nog, alsnog wordt onderdrukt. Daarom zou het huidige bedrijfsleven meer open moeten staan voor medewerkers met ‘anders-dan-normaal’ ideeën. Idealer nog zou men het zelfs stimuleren om zo nu en dan eens buiten de regeltjes om te denken. In het begin zal dit uitermate lastig zijn omdat er dan nog veel ‘oude rotten’ werkzaam zijn die dit niet tot nauwelijks hebben geleerd. Na verloop van tijd zul je echter merken dat het anders-dan-normaal denken een geaccepteerd goed wordt en verandert in de standaard binnen je bedrijf.

Kijk om je heen

Naast de voorgaande (niet tastbare) verandering kan ook de ruimte waarin we werkzaam zijn worden aangepast. Het is namelijk gebleken dat bepaalde kleuren, vormgeving, stijl, aanwezigheid van natuur, ramen en muurbekleding een mogelijk positief effect hebben op de creativiteit van een individu. Daarbij komt ook nog eens dat groepscreativiteit wordt gestimuleerd door veel sociaal contact op de werkvloer tussen collega’s van verschillende afdelingen en disciplines, deze contacten kunnen immers ook bijdragen aan het ontstaan van nieuwe (maar dan interpersoonlijke) verbindingen.

Tot slot

De boodschap die ik met mijn blogs over creativiteit (tevens mijn eerste) wil verspreiden is dat iedereen creatief is en dat creativiteit van groot belang kan zijn voor onder meer het bedrijfsleven. Wat ik hierbij nog wel even wil vermelden is dat creativiteit niet heilig is en dat het ‘traditionele denken’ niet dient te verdwijnen, sterker nog creativiteit dient hierin te worden vervlochten en zo bij te dragen aan een nog sterker geheel.

Daarnaast hoop ik dat je met de zojuist opgedane inzichten in gaat zien dat iedereen creatief is, dus jij ook en dat je hier je voordeel uit kan halen of je nu een huisvrouw bent, topsporter of CEO van een miljoenenbedrijf bent. Wie na deze blog nog steeds niet gelooft in het belang van creativiteit en denkt er geen voordeel uit te kunnen krijgen, wil  ik graag vragen nog eens even goed te kijken naar wereldbedrijven zoals 3M en Google, (oud)topsporters zoals Dick Fosbury of Carl Lewis of iconen zoals Martin Luther King.

Voor ik het vergeet te melden wil ik even kwijt dat al wat ik heb beschreven voortkomt uit diverse boeken, blogs, tijdschriften, filmmateriaal en het zo nu en dan observeren van de wereld om mij heen. Ik ben (helaas) niet het genie dat onderzoek heeft gedaan naar de werking van de menselijke hersenen en ik ben ook niet de ontwikkelaar van creatieve technieken, ik ben slechts een boodschapper met een bericht genaamd creativiteit!

About the Author

Youp Havermans

Youp Havermans, geboren in 1988, studeerde in juni 2012  af aan de bacheloropleiding Leisuremanagement van Hogeschool Rotterdam. Momenteel volgt hij een extra minor Business Model Innovation welke hij in februari 2013 gaat afronden. Tijdens zijn studie is hij in het bijzonder geïnteresseerd geraakt in marketing, creativiteit, business innovation en leiderschap.

Sinds september 2012 is Youp betrokken bij het Change in business initiatief waar hij andere mensen gaat inspireren om ook eens op en ‘andere’ manier tegen dingen aan te kijken. Vooral wat betreft de rol van authenticiteit en creatief denken gaat hij voorlopig een waardevolle bijdrage leveren aan Change in business.

Wil je meer over Youp weten of weet je nog een mooie traineeship? Breng dan een bezoek aan zijn website en neem contact met hem op!

www.youphavermans.nl

De BBC en Moderne Tijden

De BBC en Moderne Tijden

De BBC en Moderne Tijden & de andere organisatie

BBC-Television zendt zo’n zes maal per jaar een compleet golftoernooi over de volle vier dagen uit. Kijkt u als golfer wel eens? Ook als niet-golfer is het een aanrader. Dit is nu juist geen ‘flits-TV’ en daarom wat anders. Tijdens de vier à vijf uur durende uitzending zijn er genoeg onverwachte spelmomenten en tussendoor kun je ‘multitasken’ en andere dingen doen.

Voor de buitenstaander lijkt dit weinig enerverend. Toch gaat er elke keer weer niks boven de spanning en psychologie van de laatste negen holes op de zondag. De lijstaanvoerder met de zekere voorsprong wordt langzaam aan bevangen door de spanning en verliest zijn (tour) tempo en levert slag na slag in op zijn achtervolgers…………..

De BBC weet als geen ander het beeld te vangen en van deskundig commentaar te voorzien. Een van de  commentatoren is icoon Peter Alliss. Alliss, inmiddels 81 jaar, is nog steeds aan het werk en geeft nog steeds ‘in a typical British manner’ zijn mening op golfgebied. Daar blijft het niet bij, getuige zijn talrijke en fameuze oneliners. Tijdens de uitzending van de Schotse Open van dit jaar had hij er weer een: ,,I think everybody should be self-employed.”

Hoe zou dit kunnen werken?

Het idee heeft mij de afgelopen maanden niet losgelaten, want hoe zou dit werken?

Neem een bedrijf, dat uit louter zelfstandig gevestigden bestaat. Er zijn geen werknemers maar een alliantie van zelfstandig gevestigde ondernemers. Er zullen al genoeg voorbeelden van zijn. Internetstart-ups in Sillicon Valley zijn uit vaak uit zo’n alliantie van zelfstandigen met een aandelenparticipatie gestart.

Neem de Nederlandse situatie als uitgangspunt. Voordelen zijn er genoeg: flexibel met expertise en kruisbestuiving, geen last van ‘de vastgeroeste werknemer’, geen afdeling voor het HR-handboek met alle personele regelingen, geen ontslagprocedures, de neuzen staan dezelfde kant op, en er hoeft geen zich herhalende discussie meer gevoerd te worden of een zelfstandige wel of niet een ondernemer is.

Er is kortom een scala van harde en zachte factoren op te noemen die voor een organisatie zonder personeel pleiten.

Maar er zullen ook nadelen zijn. Graag reacties!

Tot slot Peter Alliss nog even

Peter Alliss zei tijdens de tv-uitzending dat eenieder volgens hem aan twee zaken zou moeten voldoen. Devies nummer twee was: ,,I think everybody should be married”. Mocht ik Peter Alliss nog eens tegenkomen, dan zal ik hem hier eens naar vragen. Tot dan.

Over de auteur:

Jeroen Meijerink is partner bij IMS de gruijter meijerink & partners. Interim management en  consultancy voor leidinggevende functies. Voor zijn profiel zie LinkedIn ……
http://www.linkedin.com/pub/jeroen-meijerink/1/139/73

Onderdrukking van het creatieve vermogen

Onderdrukking van het creatieve vermogen

Zoals ik in mijn vorige blog “Iedereen is creatief!” al aangaf heeft elk mens hersencellen en- delen die verbindingen kunnen vormen die elk staan voor een denkpatroon met een bijpassende reactie. Het enige verschil is dat het ene individu gemakkelijker deze nieuwe verbindingen legt dan een ander waardoor hij of zij gezegend lijkt te zijn met een natuurlijk creatief talent. Over de opvatting dat creatief talent bij het ene individu bij de geboorte meer aanwezig is dan bij de ander, laat ik me niet uit. Wat ik echter wel weet is dat ons creatieve vermogen gedurende ons leven flink wordt onderdrukt.

Het eerste moment waarop dat gebeurt, is op school. Dit is gebleken uit een onderzoek naar divergent denken, een eigenschap die als essentieel wordt beschouwd voor creativiteit. Divergent denken beschrijft het vermogen om bestaande informatie anders te ordenen en zo nieuwe informatie te laten ontstaan (lateraal denken), meer dan een antwoord op een vraag te zien en deze vraag op verschillende manieren te interpreteren.

Paperclip

Een bekend voorbeeld waarmee men het divergente vermogen van een individu kan testen is door te vragen hoeveel verschillende toepassingen men kan bedenken voor een paperclip. Een gemiddeld mens kan hier 10 tot 15 verschillende toepassingen voor bedenken, een creatief genie komt al snel tot zo’n 200 toepassingen. Met dit gegeven in het achterhoofd heeft men het divergent vermogen van 1500 peuters getest. Wanneer een peuter meer dan een bepaald aantal toepassingen kon verzinnen, kon deze worden gezien als een creatief genie. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat zo’n 98% van de peuters kan worden gezien als creatief genie.

Tegen de tijd dat diezelfde kinderen tussen de 8 en 10 jaar oud waren, kon nog maar 50% van hen worden gezien als een creatief genie. Deze dalende lijn in het divergente vermogen trok zich meer en meer door naarmate de kinderen uit de steekproef ouder werden. Deze dalende lijn werd door de onderzoekers toegeschreven aan het onderwijs. Vanaf het moment dat een individu voor het eerst naar school gaat, leert hij of zij meer en meer dat er maar één antwoord is op een vraag. Hierdoor leert een kind het min of meer af om divergent te denken en verder te kijken dan zijn of haar neus lang is.

Vorming

De resultaten uit dit onderzoek zijn tevens gepubliceerd in het boek ‘Breakpoint and Beyond’. Persoonlijk denk ik dat ook de gehele omgeving van een kind bepalend is voor diens vermogen om divergent te denken. Een kind wordt immers niet alleen gevormd op school. Zo leren kinderen vaak ook van ouders, media en alle andere omgevingsfactoren hoe iets hoort en dat er vaak maar één manier is om iets goed te doen.

Na jarenlang op school te hebben gezeten kunnen we terecht komen in een  bedrijf waarin onze creativiteit nog verder wordt onderdrukt. Deze omgeving bestaat vaak uit eeuwenoude regels, protocollen, checklists, richtlijnen en werkprocessen waardoor we een bevestiging krijgen van wat we altijd op school hebben geleerd. Namelijk dat er maar een manier is waarop je iets kunt doen.

Maar wat nu als er iets fout gaat? Wat nu als een afdelingschef een probleem tegen komt dat niet op te lossen is met behulp van de checklists? Wat als er zich een situatie voordoet waar geen regels voor zijn? Wat als een piloot met een vliegtuig vol mensen(levens) in een situatie terecht komt waar het protocol geen antwoord op weet? Dan is creativiteit ineens van groot belang en kunnen we alleen maar hopen dat er iemand in de buurt is waarbij het niet helemaal is weggedrukt.

Zo werken we normaal niet

Daarnaast worden we in het bedrijfsleven omringd door collega’s die vaak stuk voor stuk een kei zijn in het volgen van de regels (soms maar goed ook). Maar doet zich er dan eens een situatie voor waar geen pasklare oplossing voor is en durf je als creatief lichtpunt eindelijk eens je mond open te trekken, dan word je vaak uitgelachen .Dan krijg je opmerkingen naar je verbinding-leggende-hoofd in de trant van ‘Ja maar…’, ‘Doe effen normaal’ of ‘Zo werken wij hier normaal niet’. Tja, dan worden je ideeën die mogelijk toch tot een oplossing hadden kunnen leiden vrolijk weggebonjourd en houd je een volgende keer liever je mond. Dit allemaal omwille van de regels en het feit dat bijna niemand ooit heeft geleerd om verder te kijken.

Ook de kantoren waarin we werken zijn vaak een ‘creativiteitskiller’. Ze worden zo ontworpen dat de zintuigen minimaal geprikkeld worden en het contact tussen collega’s beperkt wordt. Dit allemaal met de veronderstelling in het hoofd dat deze prikkels en sociaal contact er voor zorgen dat men minder hard werkt en de resultaten er onder leiden.

Mogelijk ben je door wat je zojuist hebt gelezen overrompeld met een negatief gevoel, maar treur niet want in mijn volgende blog maak ik je duidelijk dat het nog niet te laat is.

About the Author

Youp Havermans

Youp Havermans, geboren in 1988, studeerde in juni 2012  af aan de bacheloropleiding Leisuremanagement van Hogeschool Rotterdam. Momenteel volgt hij een extra minor Business Model Innovation welke hij in februari 2013 gaat afronden. Tijdens zijn studie is hij in het bijzonder geïnteresseerd geraakt in marketing, creativiteit, business innovation en leiderschap.

Sinds september 2012 is Youp betrokken bij het Change in business initiatief waar hij andere mensen gaat inspireren om ook eens op en ‘andere’ manier tegen dingen aan te kijken. Vooral wat betreft de rol van authenticiteit en creatief denken gaat hij voorlopig een waardevolle bijdrage leveren aan Change in business.

Wil je meer over Youp weten of weet je nog een mooie traineeship? Breng dan een bezoek aan zijn website en neem contact met hem op!

www.youphavermans.nl

Duurzame verandering

Duurzame verandering

In één van de vorige blogs werd al geschreven over de zweep die de galeislaven sneller doet roeien. Totdat ze erbij neervallen. Deze manier van veranderen is dus niet duurzaam. Ik wil in deze blog –  mijn eerste voor Change in Business – laten zien hoe we bij Asito een duurzame verandering tot stand aan het brengen zijn. Letterlijk. Asito heeft duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) geadopteerd en verspreid in de organisatie.

Asito schoonmaakorganisatie is een familiebedrijf dat vanaf zijn oprichting al rekening houdt met zijn omgeving. Toen ik vier jaar geleden bij Asito kwam werken, viel me op dat er door het hele land veel initiatieven werden genomen die je onder de noemer ‘maatschappelijke betrokkenheid’ zou kunnen plaatsen. Alleen deden we dat niet. Als PR & Communicatiemanager vond ik dat doodzonde. Asito liet in de dagelijkse praktijk zien dat duurzaamheid heel hoog op het prioriteitenlijstje stond, maar we communiceerden er niet over. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid vond ik het geweldig. Want het feit dat al die initiatieven spontaan ontstaan, toont aan dat de duurzaamheid intrinsiek is.

Potentie

We hebben besloten om over de duurzame inborst van Asito meer te gaan communiceren. De gedachte erachter is dat Asito een enorm netwerk heeft: 10.000 medewerkers (met families) en 3.000 klanten. Als wij hen ook kunnen inspireren duurzamer te gaan leven en werken, kunnen we een gigantische impact hebben. Dan kun je als onderneming echt een verschil maken. Essentieel hierbij is dat MVO in alle lagen van de organisatie voedingsbodem heeft. Deze verandering vindt momenteel plaats.

Op 21 december 2009 mislukte de Klimaattop in Kopenhagen. Dat moment hebben wij aangegrepen. We hebben iedereen laten weten dat Asito zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Per 1 januari 2010 zijn we klimaatneutraal gaan werken. Geen doel op zich, iedereen kan dat. Maar wel een signaal, intern en extern, dat we duurzaamheid serieus nemen. Het signaal is ook door de media opgepikt. Zelfs de Telegraaf schreef over onze stap. We zijn later dat jaar opgenomen in de lijst met 25 meest duurzame ondernemingen van het dagblad.

Interne verandering

De belangrijkste verandering was intern. Want je kunt vanaf het hoofdkantoor wel de boodschap verspreiden dat je duurzaam bent, op de werkvloer moet het gebeuren. We hebben dit gedaan door collega’s continu te betrekken bij het onderwerp. In alle communicatie komt het onderwerp terug en delen we de successen.

Verschillende concrete acties hebben duurzaamheid heel dicht bij onze medewerkers gebracht. Zo hebben we voor klanten certificaten laten maken waarop staat dat hun schoonmaak klimaatneutraal wordt uitgevoerd. Onze managers zijn bij meer dan 1.000 klanten langs geweest met deze certificaten. Dit gaf een positief signaal naar de klant, dat ten gunste kwam van degene die de certificaten overhandigde.

Voor de schoonmaakmedewerkers hebben we het project 1.000.000 druppels (www.eenmiljoendruppels.nl) opgezet, waarbij we welke week een duurzame tip versturen. Een tip die niet alleen duurzaam is, maar vaak ook geld bespaart. Een jaar later is dit project openbaar gemaakt. Iedere organisatie kan zich nu gratis aanmelden en zich ook profileren via dit project.

Op het vlak van de P van People is het Nationaal Integratiediner opgezet (www.nationaalintegratiediner.nl). Hiermee promoten we de ‘kracht van het verschil’. We laten zien dat diversiteit een onderneming veel kan brengen als er de juiste aandacht voor is. Zevenduizend deelnemers op 10 oktober jl., waarvan de helft vanuit Asito, laten zien dat deze boodschap overkomt.

Uitdagingen

Natuurlijk kom je tijdens het traject uitdagingen tegen. Iedereen heeft het al druk genoeg, veranderingen zijn altijd een beetje eng en niet iedereen ziet altijd in waarom bepaalde dingen belangrijk zijn. Daarom is het bijzonder belangrijk om iedereen in te laten zien waarom we dingen doen.

Nieuwe initiatieven kosten tijd, maar op de lange termijn zorgen ze voor meer tevreden klanten. Met andere woorden: het maakt het werk makkelijker en het leven leuker. Hetzelfde geldt voor de interne projecten. Hoe fijn is het als je loyale, of zelfs trotse medewerkers hebt? Is dat geen kleine tijdsinvestering waard? Die verdien je dubbel en dwars terug.

Consequent betrekken

Inmiddels weten collega’s dat MVO bij Asito vanzelfsprekend is. Ze gebruiken het thema bij klanten en mogelijke nieuwe afnemers als uniek kenmerk van ons bedrijf. Het is belangrijk gebleken mensen te betrekken bij je inspanningen. Maak het interessant voor hen. Verandering kan weerstand oproepen, maar als je duidelijk maakt waarom je het doet, de ‘What’s in it for me’ factor niet vergeet,  en ideeën van anderen vraagt en er daadwerkelijk iets mee doet, kun je heel ver komen.

About the Author

Sander Haas
PR & Communicatiemanager @Asito met hart voor duurzaamheid. People, Planet, PR. Molblogger en Change in Businessblogger.
http://www.twitter.com/sander_haas / http://nl.linkedin.com/in/sanderhaas

Iedereen is creatief!

Iedereen is creatief!

Iedereen is creatief!

Ik ben niet creatief! Of laat dat zweven maar aan die alternatievelingen van de kunstacademie over. Twee van de vele uitspraken die ik regelmatig uit de mond van medemensen hoor komen. Maar vooral uitspraken waaraan ik mijzelf erger. Sterker nog, ik word er flink nijdig van. Om nog maar te zwijgen over de verloedering van het woord creativiteit, veroorzaakt door mensen die met behulp van stap-voor-stap handleidingen een bloemstuk maken of een (vaak door iemand anders verzonnen) tekst op de muur van de woonkamer schilderen, en dit vervolgens nog als echt creatief beschouwen ook. Je hebt natuurlijk individuen die van nature over een creatief talent beschikken, een zegening. Denk echter nooit dat je medemens niet creatief is en belangrijker nog, spreek het niet uit als je dat vindt. Want: iedereen is creatief!

Creativiteit = nieuwe verbindingen

Bij elk mens, jong en oud, gebeurt het zijn of haar hele leven lang. Voortdurend geven hersendelen en cellen signalen aan elkaar af. Elke mogelijke combinatie van deze signalen (voortkomend uit o.a. aangeleerde kennis) vormt een verbinding die kan worden beschouwd als denkpatroon met een eigen betekenis en reactie. Laten we dit voor het gemak even vertalen naar een alledaags voorbeeld zoals het opschrijven van een woord of cijfer. Over het algemeen leert iedereen dit -omdat dit zo ‘heurt’- tijdens zijn opvoeding te doen (de combinatie van signalen) met behulp van een pen en papier (de reactie), zeer effectief natuurlijk. Naarmate deze combinatie van signalen horende bij het opschrijven van een woord of cijfer met pen op papier vaker voorkomt in de hersenen, slijt deze als een rivier door een landschap in onze hersenen.

Stel je nu eens voor dat ik je de opdracht geef het cijfer 8 op te schrijven terwijl we in een groot grasveld staan met enkel een graafmachine bij ons, wat dan? Doordat je tijdens je opvoeding hebt geleerd een woord op te schrijven met pen op papier en doordat de hierbij horende combinatie van signalen diep ingesleten is in je hersenen, is de kans zeer groot dat je de opdracht op dat moment als onmogelijk beschouwt. Het is daarentegen ook mogelijk dat er in je hersenen een nieuwe combinatie van signalen ontstaat die toch leidt tot het gewenste resultaat, namelijk het opschrijven van het cijfer 8. Zo zou je bijvoorbeeld het cijfer 8 in het gras kunnen slijten door alsmaar een 8-patroon te rijden met de graafmachine of je zou het cijfer 8 kunnen graven. Zo zijn er vast nog wel andere mogelijkheden die leiden tot het gewenste resultaat. Waar het om gaat is dat we hierbij oprecht spreken van creativiteit. Er is in de hersenen een nieuwe combinatie van signalen ontstaan, die op een andere manier dan voorheen leidt tot het gewenste resultaat. Met andere woorden, je hebt creativiteit getoond.

Wat ik hiermee duidelijk wil maken is dat ieder mens in theorie creatief is. Ieder mens beschikt immers over hersendelen en cellen die (veelal onbewust) onderling nieuwe verbindingen kunnen vormen die de basis zijn van een nieuw denkpatroon en bijbehorende reactie. Of deze reactie nu een oplossing is op een organisatorisch, wetenschappelijk of artistiek probleem of leidt tot een nieuw concept: er is in ieder geval sprake van creativiteit. Helaas, wordt ons creatieve vermogen in de praktijk vaak onderdrukt. Hierover meer in mijn volgende blog.

About the Author

Youp Havermans

Youp Havermans, geboren in 1988, studeerde in juni 2012  af aan de bacheloropleiding Leisuremanagement van Hogeschool Rotterdam. Momenteel volgt hij een extra minor Business Model Innovation welke hij in februari 2013 gaat afronden. Tijdens zijn studie is hij in het bijzonder geïnteresseerd geraakt in marketing, creativiteit, business innovation en leiderschap.

Sinds september 2012 is Youp betrokken bij het Change in business initiatief waar hij andere mensen gaat inspireren om ook eens op en ‘andere’ manier tegen dingen aan te kijken. Vooral wat betreft de rol van authenticiteit en creatief denken gaat hij voorlopig een waardevolle bijdrage leveren aan Change in business.

Wil je meer over Youp weten of weet je nog een mooie traineeship? Breng dan een bezoek aan zijn website en neem contact met hem op!

www.youphavermans.nl