Selecteer een pagina

“ Er is niets nieuws onder de zon. Ook Chopin, Beethoven, Rachmaninov en Mozart moesten soms toeren uit halen om opdrachten binnen te slepen om brood op de plank te krijgen. Hun bekende werken kwamen soms bij toeval tot stand” . Dit is een citaat uit het laatste boek van componist Laurens van Rooyen over de worsteling, zelfs van Beethoven, om bereik te houden. De titel? ‘Beethoven was ook een zzp’ er’. Hoe moet het dan verder nu de wet “ Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties” afgelopen week door de Eerste Kamer is goedgekeurd?

De Wet 

De nieuwe wet DBA gaat de “Verklaring Arbeidsrelatie”  (de bekende VAR) vervangen. Kortweg gezegd wordt de hedendaagse aan de opdrachtnemer verstrekte VAR vervangen door een contract tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever. Niks nieuws onder de zon in ondernemersland. Waar echter de VAR voorafgaand aan de opdracht rechtszekerheid gaf, komt er in de nieuwe situatie een gedeelde verantwoordelijkheid voor beide partijen. Contractueel klinkt dit wat vreemd, omdat ik een contract met iemand sluit, die iets voor mij uitvoert, en mij daarmee gaat ontzorgen. Met de nieuwe wet kan ik als opdrachtnemer echter voor premieheffing worden belast, zolang als de wet de fiscus die mogelijkheid achteraf biedt (vele jaren!). Over de details waaronder dit zich zou kunnen voordoen wordt druk gepubliceerd. Kijk maar in kranten en sociale media.

Wat Apart

De hoeveelheid beantwoording en slagen om de arm vanaf afgelopen juli wijst al op complexiteit. De echte wereld is divers en qua arbeidsrelaties alleen maar complexer aan het worden. De staatssecretaris geeft diverse malen aan hoe hij het één en ander in de uitvoering en handhaving ziet. Er is volop speculatie over het onderwerp door juristen, belangenvertegenwoordigers, en journalisten. Gebrek aan consistentie zou ik het willen noemen. Wat mij wel opvalt is, dat veel partijen zich nu achteraf in het debat mengen. Waar waren ze?

Wat zouden we Willen?

Sinds Beethoven z’n tijd is het ondernemen als zelfstandige of in ander verband een zaak van hard werken zullen we maar zeggen. Ben je eenmaal bezig en besmet, dan wil je ook niet anders meer. En het is goed voor activiteit en banengroei. Is dat nodig? Ja, dat is hard nodig als je de laatste UWV nieuwsbrief over werkeloosheid leest. Dan heeft de ondernemer (zelfstandig of in groter verband, of in deeltijd, of ……….) niet meer beperkingen nodig. Ten tijde van Beethoven was het al “Poen & Passie” en dat moet zo blijven.