CHANGE @ Any Age

CHANGE @ Any Age

Daar denk je aan als je de energie voelt van Paul de Blot, honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit aan Nyenrode. Paul is inmiddels 88 jaar en nog vol ideeën over hoe het anders moet in deze wereld.
De afgelopen jaren had hij vele bewonderaars tijdens zijn inspirerende colleges.
Op 12-12-12 gaat Paul ook een College verzorgen (van 16 tot 17 uur), ongetwijfeld even inspirerend. Niet in de laatste plaats doordat hij ‘tegenover’ kinderen staat uit groep 6/7, die zich buigen over thema’s als leiderschap, de baas zijn, geld, een bedrijf hebben, positief zijn en wie lost het op.
Ook de bijdrage van studenten van de Hoge School Rotterdam sluit aan bij de intentie om CHANGE in Business over alle generaties heen tot leven te brengen in de komende jaren.

Het gesprekje van een half uur werd uiteindelijk twee en een half uur vol uitwisseling van ideeën en modellen. Boeken en tijdschriften werden uitgewisseld, een white-board volgekladderd.
Door mijn fascinatie voor vitaliteit (Hoe blijf je honderd jaar gezond van lijf en leden) een bijzondere ontmoeting. Paul is een voorbeeld van ’88-jaar JONG’ zijn. Zijn bijdrage aan het ‘denken’ sluit mooi aan bij het ‘DOEN’ van CHANGE in Business.

In onze cultuur is oud zijn geen genoegen. ‘Oude lul’ is nog maar de minste symboliek voor de sympathie die oud worden kennelijk oproept.
In de komende tijd gaat dat ongetwijfeld veranderen, dankzij de baby-boomers golf die dat niet langer pikt.
Bovendien zal blijken dat de kennis en kunde van ouderen waardevol kan zijn voor verdere ontwikkelingen, mits die ouderen zelf open staan voor nieuwe ontwikkelingen. “Narrow minds, narrow roads ahead”, ofwel op elke leeftijd is een open mind relevant om je te realiseren dat er meer wegen naar Rome leiden.
De constante dialoog met jongeren (door ouderen en v.v.) is daar cruciaal voor.
Daarom ben ik blij dat we alle generaties op 12-12-12 aan een tafel hebben!

Bee the CHANGE

Bee the CHANGE

Wat heeft een bij nu met CHANGE te maken?
Alles, zowel in negatieve als in positieve zin.

Een bij is zeer gevoelig voor veranderingen. Zo waren er dit voorjaar veel minder bijenvolken dan in andere jaren (tot een derde minder). Onderzoekers geven aan dat dat vooral het gevolg is van nieuwe pesticiden, waardoor de navigatie van de bij verstoort wordt. Bovendien neemt de bij het vergif ook nog eens mee naar de bijenkorf.
Net als de mens is de bij dus gevoelig voor veranderingen.
Dat terwijl, net als de mens, de bij alles in zich heeft voor een ideale situatie. Fraai teamwork, gunstige werkhouding en een ideaal, uiterst gezond eindproduct. Uniek bovendien, niemand is tot nog toe in staat geweest honing na te maken.
En dan heb ik het nog niet over de bouw van de bijenkorf. De structuur van de cellen is de sterkste die we in de bouwkunde kennen.

Alle aanleiding dus om CHANGE en de bij aan elkaar te verbinden. Waarbij ‘bewust’ staat voor duurzame oplossingen en ‘positief’ staat voor de nooit aflatende inzet om samen de uitdagingen om te zetten in oplossingen.

20-2-20: Let there bee CHANGE

20-2-20: Let there bee CHANGE

CHANGE in Business loopt minimaal van 12-12-12 tot 20-2-20. Waarom eigenlijk?
We legden eerder al het verband met een soort huwelijksgelofte die we gaan afleggen op 12-12-12 om Nederland bewust en positief zaken te laten doen.
Als je een nieuwe zaak start is het een soort ‘ijzeren’ wet dat je daar 7 jaar voor nodig hebt.
Na 3 jaar haal je opgelucht adem, je bestaat nog. Na 5 jaar heb je je bestaansrecht bewezen en na 7 jaar mag je ruiken aan het succes.
Dat getal 7 schijnt ook bij huwelijken een cruciale rol te vervullen…tijd om je gelofte ja of nee te vernieuwen.

Voor ons geldt dat we in 7 jaar zakelijk Nederland van gedrag laten veranderen. Het veranderen van gedrag is niet niks. Wie ook maar een beetje weet van  CHANGE management weet ook dat gedrag vaak hardnekkig is.
Het is gemakkelijker om niks te doen dan om te veranderen. Trek er dus maar tijd voor uit als je een echte verandering teweeg wilt brengen. Hoe groot die noodzaak ook is en hoe groot die noodzaak ook wordt gevoeld.
Vandaar de 7 jaar. En dan is de datum van 20-2-20 symbolisch.

Symbolisch omdat ‘2020’ ook staat voor een perfect zicht, zicht als een adelaar. Het jaar 2020 gaat dus meer betekenen dan zomaar een mooi jaargetal, maar gaat ook zorgen voor een perfect zicht op onze mogelijkheden. Kansen pakken, kennis, kunde en kontakten met elkaar delen. Kruisbestuiving als ‘normaal’ verschijnsel.