LeiderschapPartners!

Veranderen gaat niet zomaar. Daar heb je LEADERS in CHANGE voor nodig. Doorzetters met passie, die in hun gelijk geloven en ervoor gaan. LEADERS in CHANGE nemen het voortouw en bieden inspiratie aan anderen. Het kan daarbij gaan om veranderingen die zich voltrekken op wereldniveau, maar ook veranderingen op het niveau van een bedrijfstak, organisatie, de kijk op leiderschap of het proces van veranderen.

Voor de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) is de reden om deel te nemen aan dit initiatief vrij simpel. Zij staat voor een vorm van leiderschap dat kansen pakt en mensen inspireert tot beter of anders.Ook andere organisaties verlenen hun initiële steun. SMA, NIMA, InRetail en Mazars zijn daar een voorbeeld van.

Deels zijn mensen die een bijdrage leveren aan CHANGE in Business afkomstig van de Partners: de LEADERS in CHANGE.

Voor de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren) is de reden om deel te nemen aan dit initiatief vrij simpel. Voor de NCD is ‘Passie voor leiderschap’ de rode draad. Een leiderschap dat kansen pakt en mensen inspireert tot beter en anders. Net als dat het geval is met CHANGE in Business.

Ook de SMA (Sales Management Association) kenmerkt zich eveneens door actief omgaan met kansen en doorzetten.

Voor InRetail, die recent de studie Retail 2020 publiceerde, is het actief sturen van veranderingen voor elke retailer een must.
We zoeken meer inspirerende LEADERS in CHANGE. Leiders die nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid pakken en anderen inspireren om anders zaken te doen. Leiders die binnen hun eigen organisatie actief aan de slag zijn met positieve veranderingen en daarmee op zich weer een voorbeeld vormen voor anderen.

De bedoeling is dat de LEADERS in CHANGE die zich aansluiten bij CHANGE in Business deel gaan uitmaken van een ‘LEADERBOARD’ waarin we de verdere uitbouw van de activiteiten met elkaar bespreken en initiatieven nemen richting 20-2-20.
Dat doen we door elkaar te inspireren en motiveren op basis van:

  • het neerzetten van de ‘veranderingsnoodzaak’,
  • het voeden van de ‘veranderingsbereidheid’ en
  • het aanreiken van mogelijkheden om het ‘veranderingsvermogen’ te vergroten.

Uiteindelijk gaat het erom zoveel mogelijk mensen en bedrijven te overtuigen actief kansen te pakken die wel kunnen werken en met elkaar nieuwe relaties aan te gaan waardoor kruisbestuiving in optima forma plaats kan vinden.

Denk je dat jouw organisatie een LEADER in CHANGE is?

Dan gaan we graag in gesprek. Je kunt ons bereiken via inspiration@CHANGEinBusiness.nl