Selecteer een pagina

Ik weet niet of je het hebt gemerkt, maar de aloude autoriteit is rap terrein aan het verliezen. Strepen zijn niet meer voldoende om iets gedaan te krijgen. Eerder het tegendeel is waar. Strepen plaatsen je in het hoekje van ‘verdachten’. Want strepen leiden niet zelden tot corruptie en andere vormen van misbruik.

Met name bij jongeren zie je een regelrechte aversie tegen strepen. En gelukkig maar (maar daarover straks meer..).
Er is een schreeuw om authenticiteit. Als je ‘jij en je verhaal cq passie’ de moeite waard zijn krijg je aandacht en daarmee de kans op medewerking om iets te realiseren. Wat dan op zijn beurt weer zinvol en de moeite waard moet zijn. Van ‘ik’ naar de optelsom van ‘ikken’ die een ‘wij’ vormen. Een ‘wij’ dat zinvolle dingen wil realiseren.

Heb je als leider geen authentiek verhaal dan kun je het schudden. Een verhaal met visie, kwetsbaarheid en passie. ‘Jouw’ verhaal, geen geleend verhaal. Mensen willen verleid worden om volger te worden met een verhaal dat de moeite waard is. Een verhaal/film waarin ze zelf een belangrijke rol mogen vervullen. En uiteraard invloed hebben op een gezamenlijk ‘happy end’.
Als je voldoende scoort op authenticiteit dan krijg je (zolang het als ‘de moeite waard’ wordt beoordeeld) autoriteit. Je krijgt dus eerder autoriteit door strepen op je ziek, dan door strepen op je schouders.

Dat gegeven is lastig voor grijze muizen die ‘leider’ zijn geworden, want ze hebben geen verhaal dat aanspreekt. En als ze het al hebben dan is het een ‘gemaakt’ verhaal, veelal van een gewiekste media-adviseur. En die ‘gemaaktheid’ wordt ter plekke doorheen geprikt. Want zo’n ‘leider’ vertoont (op den duur) nooit consistent gedrag, want het is immers niet ZIJN verhaal.
De LEIDER snapt dat en is zelfs zo authentiek dat ‘zijn’ verhaal na verloop van tijd ‘ons’ verhaal wordt. ‘Zijn’ passie om iets te bereiken wordt ‘onze’ passie om iets te bereiken. Een LEIDER die in staat is zijn eigen kwetsbaarheid te laten aanvullen met de inzet en sterkte van anderen om hem of haar heen.

Autoriteit door Authenticiteit: Authoriteit dus als belangrijk aspect van CHANGE.
Positief verleiden in plaats van negatief verneuken.
Dat gebrek aan respect voor autoriteit bij met name jongeren zal de komende jaren Nederland nog verder brengen in de Top TIEN lijstjes.
Ik weet niet of het je is opgevallen, maar kinderen autoriteit aanleren was een belangrijk onderdeel van opvoeden. Met zachte hand of met harde hand. Nu dat laatste je zelfs als dominee niet meer mag overkomen rest de zachte hand. Bij velen is dat nutteloos gebleken, wat al die ‘respectloze’ kinderen heeft opgeleverd.
Ook ik verlang wel eens naar dat ouderwetse respect, maar dan wel uit onverdeeld eigen belang (lekker makkelijk op z’n tijd). Want ik besloot al vroeg dat je respect moest verdienen en strepen maakten ook mij achterdochtig.
Kind blijven is in vele opzichten waardevol. Want het staat in dit geval van ‘authoriteit’ ook voor ‘zelf blijven nadenken’, ‘grenzen niet bij voorbaat als waarheid aannemen’ en vooral voor ‘creativiteit’. En laten dat nu de komende jaren waardevolle eigenschappen zijn in het internationale concurrentieveld! Die, aangevuld met de beheersing van de Engelse taal, geven onze jongeren, en daarmee Nederland, een mooie toekomst.
Leve de Authoriteit!