Ben jij je bewust van de leidende principes van jouw organisatie?

Uit onderzoek blijkt dat bloeiende organisaties helder zijn over hun leidende principes, het is zelfs het meest belangrijke criterium voor succes.

Ook tijdens de bijeenkomsten van  CHANGE in Business  kwam naar voren dat van essentieel belang is hoe de waarden worden beleefd door de medewerkers van een organisatie. Een organisatie is ooit ontstaan. Er waren behoeftes in de buitenwereld en de organisatie kon daar op een bepaalde manier in voorzien. Als zij dat niet had gedaan, had ze al lang opgehouden te bestaan. Zo simpel is het.
Op een of andere manier stuurt deze ontstaansreden het handelen van individuen in de organisatie. Vaak gebeurt dit onbewust. Dit sturend mechanisme wordt ook wel het leidend principe genoemd. Het geeft kracht en richting. Het is iets totaal anders dan de visie en missie. Die zijn bedacht en geformuleerd om de organisatie aan te sturen.  Omdat leidende principes aan de basis staan van een levend systeem zijn ze er gewoon.

De ordening in leidende principes is de meest bepalende ordening voor een organisatie. Het leidende principe is een antwoord op de vraag: wat in de kern zijn we? En welke waarden liggen hieraan ten grondslag?

Het leidende principe werkt voor alle organisatie, groot en klein. Helderheid in leidende principes maakt het mogelijk dat je authentieker en congruenter overkomt. Klanten voor wie je werkt – het kan een bedrijf zijn maar ook een persoon –  merken dit op.

Wil je mee doen met een  CHANGECircle “Leidende principes”, meld je dan aan via het contactformulier

Maria Menger en Gera Vermaas helpen organisaties om op systemische wijze en vanuit een ander perspectief meer zicht te krijgen op wat nodig is. www.kerncompany.nl