Selecteer een pagina

Op school word je beloond als je het goede antwoord weet. Op je werk word je beloond als je binnen het afgesproken budget blijft of je aan eerder gemaakte afspraken houdt. Testen in het onderwijs of spreadsheets binnen het bedrijfsleven zijn geen hulpmiddel meer, maar lijken de focus te zijn geworden. We blijven hiermee binnen de vooraf bepaalde paden en proberen in control te blijven.

“Nog Niet”
Veel spannender en actueler is het om naast de testen en spreadsheets te leren kijken wat er werkelijk aan de hand is. En (met elkaar) de openheid te ontwikkelen om “Nog Niet” met elkaar te delen. Bijvoorbeeld: we snappen het ‘Nog Niet’, de samenwerking loopt ‘Nog Niet’,  de resultaten zijn er ‘Nog Niet’.
‘Nog Niet’ vind ik twee van die hoopvolle woordjes: nog niet, maar met de belofte ‘straks wel’.  ‘Nog Niet’ geeft je een aanwijzing richting de toekomst.

Leren met het oog op de toekomst

Fenny februari 2Bij ‘Nog Niet’ begrijp je haast vanzelfsprekend dat je met een leerproces bezig bent. Een proces dat natuurlijke wijze een appél doet op een creatievere inzet, andere strategieën gebruiken, meer gezamenlijke betrokkenheid en een sterkere behoefte om te volharden. Prof. Carol Dweck geeft daar prachtige onderzoek voorbeelden van bij kinderen.

Bestaande inzichten leren en verbeteren is iets anders dan nieuwe antwoorden leren vinden. Dit laatste vraagt veel meer om een insteek van:

  • DOEN als manier van denken. Niet alleen als actie, maar om te begrijpen welk denken nodig is om tot nieuwe antwoorden te komen.
  • LEREN in het hier & nu. Niet alleen werken, maar je bewust afvragen wat we aan het leren zijn aan de hand van reflectie en ontwikkelen van bewustzijn.
  • INTENTIES waarmee je focust. Waarom doen we het? Waarmee willen we bijdragen? Als het ware het grotere verhaal waarop je blijft focussen en leert te her-focussen.
  • FUTURE als ‘herinnering’ aan een toekomst wanneer die zich ontvouwt. Je herkent het op het moment dat het zich aandient. Het is alsof je je intuïtie of ingeving van eerder ‘herkent’. 

Toeval of tijdsbeeld?
Nu bestaande structuren en vanzelfsprekendheden op veel fronten aan het afbrokkelen zijn worden we, of we nu willen of niet, uit onze comfortzone geslingerd. Vaak met veel ongemak. Het mooie daarvan is echter dat wanneer we ons buiten onze comfortzone gaan begeven of met nieuwe dingen geconfronteerd worden, onze hersenen nieuwe en sterkere connecties gaan vormen.
Sterker nog. In mijn werk als coach en begeleider heb ik vaak meegemaakt welke energie en creativiteit vrij komt als mensen stoppen met ‘meer van hetzelfde, maar net een tikkeltje anders’, maar te luisteren naar hun gevoel en gebruik te maken van hun eigen wijsheid bij het zoeken naar nieuwe wegen en antwoorden.

Het lijkt mij niet toevallig dat de neurowetenschap juist in deze tijd van afbrokkelende structuren en vanzelfsprekendheden tot wonderbaarlijke inzichten en ontdekkingen komt hoe onze hersenen werken. Twee parallelle processen die een ongelooflijke kans bieden om werkelijk te leren andere antwoorden te zoeken. Antwoorden die bijdragen aan betekenisgeving zoals we die diep in ons hart wensen.

In mijn hart wens ik dat we steeds meer richting ‘LEREN in Business’ gaan dan ‘CHANGE in Business’. Dat zou nog eens echte CHANGE zijn.

Fenny Bruins | www.almitra.nl