Iedereen is creatief!

Ik ben niet creatief! Of laat dat zweven maar aan die alternatievelingen van de kunstacademie over. Twee van de vele uitspraken die ik regelmatig uit de mond van medemensen hoor komen. Maar vooral uitspraken waaraan ik mijzelf erger. Sterker nog, ik word er flink nijdig van. Om nog maar te zwijgen over de verloedering van het woord creativiteit, veroorzaakt door mensen die met behulp van stap-voor-stap handleidingen een bloemstuk maken of een (vaak door iemand anders verzonnen) tekst op de muur van de woonkamer schilderen, en dit vervolgens nog als echt creatief beschouwen ook. Je hebt natuurlijk individuen die van nature over een creatief talent beschikken, een zegening. Denk echter nooit dat je medemens niet creatief is en belangrijker nog, spreek het niet uit als je dat vindt. Want: iedereen is creatief!

Creativiteit = nieuwe verbindingen

Bij elk mens, jong en oud, gebeurt het zijn of haar hele leven lang. Voortdurend geven hersendelen en cellen signalen aan elkaar af. Elke mogelijke combinatie van deze signalen (voortkomend uit o.a. aangeleerde kennis) vormt een verbinding die kan worden beschouwd als denkpatroon met een eigen betekenis en reactie. Laten we dit voor het gemak even vertalen naar een alledaags voorbeeld zoals het opschrijven van een woord of cijfer. Over het algemeen leert iedereen dit -omdat dit zo ‘heurt’- tijdens zijn opvoeding te doen (de combinatie van signalen) met behulp van een pen en papier (de reactie), zeer effectief natuurlijk. Naarmate deze combinatie van signalen horende bij het opschrijven van een woord of cijfer met pen op papier vaker voorkomt in de hersenen, slijt deze als een rivier door een landschap in onze hersenen.

Stel je nu eens voor dat ik je de opdracht geef het cijfer 8 op te schrijven terwijl we in een groot grasveld staan met enkel een graafmachine bij ons, wat dan? Doordat je tijdens je opvoeding hebt geleerd een woord op te schrijven met pen op papier en doordat de hierbij horende combinatie van signalen diep ingesleten is in je hersenen, is de kans zeer groot dat je de opdracht op dat moment als onmogelijk beschouwt. Het is daarentegen ook mogelijk dat er in je hersenen een nieuwe combinatie van signalen ontstaat die toch leidt tot het gewenste resultaat, namelijk het opschrijven van het cijfer 8. Zo zou je bijvoorbeeld het cijfer 8 in het gras kunnen slijten door alsmaar een 8-patroon te rijden met de graafmachine of je zou het cijfer 8 kunnen graven. Zo zijn er vast nog wel andere mogelijkheden die leiden tot het gewenste resultaat. Waar het om gaat is dat we hierbij oprecht spreken van creativiteit. Er is in de hersenen een nieuwe combinatie van signalen ontstaan, die op een andere manier dan voorheen leidt tot het gewenste resultaat. Met andere woorden, je hebt creativiteit getoond.

Wat ik hiermee duidelijk wil maken is dat ieder mens in theorie creatief is. Ieder mens beschikt immers over hersendelen en cellen die (veelal onbewust) onderling nieuwe verbindingen kunnen vormen die de basis zijn van een nieuw denkpatroon en bijbehorende reactie. Of deze reactie nu een oplossing is op een organisatorisch, wetenschappelijk of artistiek probleem of leidt tot een nieuw concept: er is in ieder geval sprake van creativiteit. Helaas, wordt ons creatieve vermogen in de praktijk vaak onderdrukt. Hierover meer in mijn volgende blog.

About the Author

Youp Havermans

Youp Havermans, geboren in 1988, studeerde in juni 2012  af aan de bacheloropleiding Leisuremanagement van Hogeschool Rotterdam. Momenteel volgt hij een extra minor Business Model Innovation welke hij in februari 2013 gaat afronden. Tijdens zijn studie is hij in het bijzonder geïnteresseerd geraakt in marketing, creativiteit, business innovation en leiderschap.

Sinds september 2012 is Youp betrokken bij het Change in business initiatief waar hij andere mensen gaat inspireren om ook eens op en ‘andere’ manier tegen dingen aan te kijken. Vooral wat betreft de rol van authenticiteit en creatief denken gaat hij voorlopig een waardevolle bijdrage leveren aan Change in business.

Wil je meer over Youp weten of weet je nog een mooie traineeship? Breng dan een bezoek aan zijn website en neem contact met hem op!

www.youphavermans.nl