Deel 3, stimuleren van creativiteit

Tijdens het lezen van mijn voorgaande blogs ben je er achter gekomen wat creativiteit inhoudt en (hopelijk) in gaan zien dat er factoren in ons leven zijn die ons creatieve vermogen onderdrukken. Wellicht vraag je jezelf nu af of het mogelijk is om ons creatieve vermogen gedeeltelijk terug te winnen. Met veel plezier kan ik mededelen, zo niet bevestigen, dat dit inderdaad het geval is en dat we zelfs, zo nu en dan al gebruik maken van diverse creativiteitstechnieken. Enkele (bekendere) voorbeelden zijn: Mindmapping, lateraal denken, negatief brainstormen, 6 denkhoeden, grensverkenning, opstaan als een ander, wishful thinking en zeg ‘ja-en’ in plaats van ‘ja-maar’.

Hoe bruikbaar deze technieken ook zijn, ik denk dat ze slechts tijdelijk zorgen voor meer creativiteit en er niet op gericht zijn om daadwerkelijk creatiever te worden als individu. Wanneer een organisatie tegen een probleem aanloopt of iemand een nieuw concept wil ontwikkelen, is de kans groot dat hierbij gebruik wordt gemaakt van een creatieve techniek. Nadat deze creatieve techniek het probleem heeft opgelost of heeft bijgedragen aan het ontstaan van een nieuw concept, valt men vaak terug en gaat men vrolijk verder met het onderdrukken van creativiteit. Daarnaast komt het vaak genoeg voor dat men dusdanig snel een oplossing dient te hebben voor een probleem of een nieuw concept dient te ontwikkelen dat er geen tijd is voor een creatieve techniek.

Aanpassing onderwijs

Om individuen intrinsiek creatiever te maken en deze creativiteit zo goed mogelijk te benutten zijn er aanvullingen/veranderingen nodig in onder meer onderwijs en bedrijfsleven. In het onderwijs denk ik dat we er in Nederland goed aan zouden doen om naast de reguliere vakken, een vak rondom creativiteit in het leven te roepen. Leer kinderen dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden, geef ze divergeer- en associatietraining, maak ze op vroege leeftijd bekend met creatieve technieken en leer ze omgaan met factoren die creativiteit onderdrukken. Naast het aanbieden van het vak creativiteit op school zou een link tussen het vak en de opvoeding het effect nog meer kunnen versterken. Gelukkig zijn op het gebied van educatie al diverse initiatieven zoals ATC21S (Assesment and Teaching of 21th Century Skills), Destination Imagination (let vooral even op de sponsoren op de website) en The Creative Education Foundation.

Nadat het creatieve vermogen dankzij het vak creativiteit minder is afgenomen gedurende onze eerste levensjaren en daardoor meer aanwezig is op het moment dat we de arbeidsmarkt op gaan, zou het zonde zijn wanneer het aanwezige creatieve vermogen niet wordt gebruikt of erger nog, alsnog wordt onderdrukt. Daarom zou het huidige bedrijfsleven meer open moeten staan voor medewerkers met ‘anders-dan-normaal’ ideeën. Idealer nog zou men het zelfs stimuleren om zo nu en dan eens buiten de regeltjes om te denken. In het begin zal dit uitermate lastig zijn omdat er dan nog veel ‘oude rotten’ werkzaam zijn die dit niet tot nauwelijks hebben geleerd. Na verloop van tijd zul je echter merken dat het anders-dan-normaal denken een geaccepteerd goed wordt en verandert in de standaard binnen je bedrijf.

Kijk om je heen

Naast de voorgaande (niet tastbare) verandering kan ook de ruimte waarin we werkzaam zijn worden aangepast. Het is namelijk gebleken dat bepaalde kleuren, vormgeving, stijl, aanwezigheid van natuur, ramen en muurbekleding een mogelijk positief effect hebben op de creativiteit van een individu. Daarbij komt ook nog eens dat groepscreativiteit wordt gestimuleerd door veel sociaal contact op de werkvloer tussen collega’s van verschillende afdelingen en disciplines, deze contacten kunnen immers ook bijdragen aan het ontstaan van nieuwe (maar dan interpersoonlijke) verbindingen.

Tot slot

De boodschap die ik met mijn blogs over creativiteit (tevens mijn eerste) wil verspreiden is dat iedereen creatief is en dat creativiteit van groot belang kan zijn voor onder meer het bedrijfsleven. Wat ik hierbij nog wel even wil vermelden is dat creativiteit niet heilig is en dat het ‘traditionele denken’ niet dient te verdwijnen, sterker nog creativiteit dient hierin te worden vervlochten en zo bij te dragen aan een nog sterker geheel.

Daarnaast hoop ik dat je met de zojuist opgedane inzichten in gaat zien dat iedereen creatief is, dus jij ook en dat je hier je voordeel uit kan halen of je nu een huisvrouw bent, topsporter of CEO van een miljoenenbedrijf bent. Wie na deze blog nog steeds niet gelooft in het belang van creativiteit en denkt er geen voordeel uit te kunnen krijgen, wil  ik graag vragen nog eens even goed te kijken naar wereldbedrijven zoals 3M en Google, (oud)topsporters zoals Dick Fosbury of Carl Lewis of iconen zoals Martin Luther King.

Voor ik het vergeet te melden wil ik even kwijt dat al wat ik heb beschreven voortkomt uit diverse boeken, blogs, tijdschriften, filmmateriaal en het zo nu en dan observeren van de wereld om mij heen. Ik ben (helaas) niet het genie dat onderzoek heeft gedaan naar de werking van de menselijke hersenen en ik ben ook niet de ontwikkelaar van creatieve technieken, ik ben slechts een boodschapper met een bericht genaamd creativiteit!

About the Author

Youp Havermans

Youp Havermans, geboren in 1988, studeerde in juni 2012  af aan de bacheloropleiding Leisuremanagement van Hogeschool Rotterdam. Momenteel volgt hij een extra minor Business Model Innovation welke hij in februari 2013 gaat afronden. Tijdens zijn studie is hij in het bijzonder geïnteresseerd geraakt in marketing, creativiteit, business innovation en leiderschap.

Sinds september 2012 is Youp betrokken bij het Change in business initiatief waar hij andere mensen gaat inspireren om ook eens op en ‘andere’ manier tegen dingen aan te kijken. Vooral wat betreft de rol van authenticiteit en creatief denken gaat hij voorlopig een waardevolle bijdrage leveren aan Change in business.

Wil je meer over Youp weten of weet je nog een mooie traineeship? Breng dan een bezoek aan zijn website en neem contact met hem op!

www.youphavermans.nl