Gezien het huidige opsplitsen, afstoten, verplaatsen, verkopen en dergelijke zal het grootbedrijf de komende jaren niet groeien in Nederland. Krimp is als woord verboden in de streek waar ik woon. Maar dat is het natuurlijk wel.  De werkeloosheid volgens CBS-statistieken is sinds 2008 gestaag gegroeid naar 700.000 werkelozen in 2014 en anno 2015 nog ruim boven de 600.000 personen.  De start-up is hot in de media en sexy. Maar wat gaat dit brengen?

Cijfers
Volgens de ING schort het in Nederland aan succesvolle starters. Een op de tienduizend weet door te breken. De ING sluit de startende zzp’ er (het blijft een rot woord – ik weet het!) met meer dan 120.000 mensen van de definitie van starter uit.

ING schat verder, dat er 200 starters met groeiambities zijn, en dat 20 bedrijven het als groeier “ redden”. Laat de top van de starters nu 11.000 jobs in drie jaar weten te creëren (10 x 1000 + 10 x 100).

De werkeloosheid zetten we op 650.000. Trek daar de frictiewerkeloosheid van 250.000 van af en er resteren 400.000 te creëren banen. Dat geeft afgerond 36 van dergelijke groepjes met toppers en rond de 725 succesvolle start-ups over de periode van drie jaar tijd.

Kan Dit?
De ervaring leert mij, dat opstarten van een onderneming heel veel “Ziel & Zakelijkheid”  vergt. Het aantal van 100 jobs in een in Nederland gevestigde onderneming is een “daunting task”. Op de eerste plaats is snelheid geboden. Dat is in de Nederlandse setting niet ons sterkste punt. De “Command & Control”  heeft tot 2008 veel gebracht, maar zit nu in de weg. Veel initiatieven in 2015 rond start-ups worden echter door organisaties of overheden uit de oude doos aangeboden. Zijn die al om van “Command & Control”  naar “Chance & Change”?

Alvast veel plezier toegewenst op het congres van 15 maart a.s.! Heb je je al aangemeld?

Afbeelding: RL Oppenheimer