Ondernemend Nederland is crisisdenken zat!

Tijd om in plaats van bruggen te bouwen de eilanden te verplaatsen

Op 12-12-12 vindt 12 uur lang het zakencongres CHANGE in Business plaats. Het congres in het Dialogues House in Amsterdam is de start van een tot 20-2-20 durend platform rond positief en duurzaam zakendoen. “Bruggen konden we al bouwen”, legt initiatiefnemer Gerard van Vliet uit. “Het is tijd om die eilanden een geheel te laten vormen.” Van Vliet heeft als directeur van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) veel signalen van zijn achterban opgepikt: “Stop met dat ‘crisis’ gedoe; het is de hoogste tijd om samen aan te pakken en te DOEN!”

Alfabet: van Zeiken naar Aanpakken
Het CHANGE in Business initiatief wordt gedragen door een groep individuele ondernemers en heeft de steun van de Nederlandse vereniging van Directeuren en Commissarissen (NCD), Sales Management Association (SMA) en de brancheorganisatie voor mode, wonen, schoenen en sport CBW Mitex. “We zijn in alle opzichten aan het eind gekomen van het maatschappelijk- en zakelijk alfabet en dreigen te blijven steken bij de ‘Z’ van Zeiken, Zeuren, Zeveren, Zieken en Zielig doen. Hoog tijd dat we gaan werken aan een nieuw alfabet dat begint met de ‘A’ van Aanpakken.” Met CHANGE in Business willen ondernemers in ruim 7 jaar tijd een nieuwe, frisse wind laten waaien door zakelijk Nederland. CHANGE in Business staat vooral voor het proces van bewust en positief samenwerken. Het wil een praktisch platform zijn voor nieuwe initiatieven en ondernemers die elkaar weten te vinden om initiatieven te delen en verder te brengen. CHANGE in Business staat voor kansen pakken, aandacht geven aan die dingen die (nog) wel werken, in plaats van te blijven investeren in zaken die niet (meer) werken.

‘Beter’ Zakendoen
Tijdens het CHANGE in Business congres delen van 9.30 tot 21.30 uur een 11-tal ondernemers hun inspirerende ervaringen met de 200 aanwezige, ondernemende, CHANGERS, gezamenlijk goed voor zeker 2.000 jaar CHANGE ervaring. Kinderen (groep 6/7), studenten van de Hoge School Rotterdam en de 87-jarige Paul de Blot (hoogleraar Business Spiritualiteit Nyenrode) geven gezamenlijk met de deelnemers inhoud aan 11 thema’s die de komende jaren van belang worden bij het ‘anders’ en ‘beter’ zaken doen, zoals financieringsvormen, businessmodellen die wel werken, zakelijke kruisbestuiving en co-creatie met klanten.

Bewust duurzaam en positief
Kenmerkend voor CHANGE in Business zijn kruisbestuiving en prenovation. Kruisbestuiving is essentieel om met nieuwe oplossingen te komen, die wel werken. Prenovation, ofwel preventieve innovatie, zorgt voor tijdige aanpassing aan de omstandigheden. In zeven jaar tijd wordt een platform neergezet voor bewust duurzaam en positief zaken doen. “Bewust, zodat we voor duurzaam werkende oplossingen gaan. Positief, zodat we elkaar inspireren en energie richten op anders zaken doen”, aldus Van Vliet. “Nederland staat in allerlei Top 10-lijstjes als het gaat om cruciale aspecten als concurrentiekracht, ICT, innovatie, academisch onderwijs en zakendoen. Een fantastisch uitgangspunt! Tegelijkertijd blijven we veel te veel hangen in het ‘crisisdenken’. Hoog tijd om daar mee te stoppen en met elkaar aan de slag te gaan.”

Aanmelden voor het congres CHANGE in Business kan via www.changeinbusiness.nl.

 —————————————————————————————————————————————————-

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Nadere informatie bij Gerard van Vliet, Directeur van de NCD, te bereiken via 06 – 53 15 26 22 of gerardvanvliet@NCD.nl.

Mediavertegenwoordigers die CHANGE in Business op 12-12-12 bij willen wonen, kunnen zich aanmelden bij Jacques Happe van Highlow Communications, via het contactformulier. Voor overige vragen: 06 – 55 111 975.

Meer informatie: CHANGEinBusiness.nl, waar ook foto’s en logo’s zijn te downloaden voor publicatie.