Spreker 1

Gina de Groote“Alles heeft een positieve en negatieve kant”

Dromen zijn geen bedrog

“Alles heeft een positieve en negatieve kant. Waarom is er alleen aandacht voor al het negatieve in de media?”. In navolging op de Nederlandse bladen als Happinez en Ode, wilde Gina een positief blad opzetten in België. En dat is gelukt! Een magazine CHANGE think positive, die uitsluitend de positieve kanten belicht, op de ‘complimentenweg’, met de nationale positiviteitsdag.

http://www.changethinkpositive.be/

 

Spreker 2

Adriaan Wagenaar“Hoe komt het dat kinderen denken dat ze alles kunnen en wij volwassenen, niet meer?”

No Kids, No Glory

Hoe komt het dat kinderen denken dat ze alles kunnen en wij volwassenen, niet meer?
Het antwoord is  ZELFVERTROUWEN. Er bestaan veel misverstanden in het onderwijs: we leren kinderen veel af en niet alleen bij.
Wij hebben allemaal het vermogen om met weinig middelen een doorbraak te krijgen als we de volgende eigenschappen meer ontwikkelen: Verbeeldingskracht, Vindingrijkheid en een Open Geest.

De vijf eigenschappen die grote leiders en kleine kinderen gemeen hebben:

 1. Groot denken, het zien van de mogelijkheden op je pad. Niet dromen maar wakker worden.
 2. Klein denken, hou het simpel.
 3. Leer omgaan met je beperkende gedachtes.
 4. Kind: “Pap, er zitten monsters onder mijn bed”.
  Vader: “Zeg maar dat de monsters niet bang hoeven zijn”.
 5. Creëer een helpende omgeving. Het antwoord op de ‘hoe-vraag’ ligt buiten jou, die komt vanuit je omgeving. 
 6. Speel!

http://grotedenkerskleinedenkers.nl/

 

Spreker 3

Joyce van Dijk – “Consumenten gaan steeds meer het heft in eigen handen”

Consument als creator.

Consumenten gaan steeds meer het heft in eigen handen. Maar wat betekent dat voor je bedrijf?
Cocreatie kan bedrijven daarbij helpen, maar uiteindelijk gaat het erom wat je doelstelling is bij cocreatie. Waarom laat je de consument meepraten? Wat zijn je doelstellingen? Is het bedoeld als public-relations methode, om te innoveren of om de dienst of het product te verbeteren voor de gebruiker.

Echte cocreatie is tweerichtingsverkeer, en niet uitsluitend een marketinginstrument. Als je het zo inzet, dan wordt het door alle betrokkenen als echt ervaren en kunnen we echt het verschil maken.

 

Spreker 4

Josje Feller“Begon vanaf haar 15e tot 17e naast haar studie, met een bijbaantje in de houtfabriek van haar vader”

Organisch groeien, wat is dat?

Begon vanaf haar 15e tot 17e naast haar studie, met een bijbaantje in de houtfabriek van haar vader. Kreeg toen de mogelijkheid om zelfstandig een bedrijf op te zetten en een intensieve samenwerking aan te gaan met haar vader. Met een startkapitaal van € 150.000,- euro die haar vader beschikbaar had gesteld, kon ze  hout bij zijn fabriek inkopen en bewerkt verkopen.

Op haar 19e kwam haar vader plotseling te overlijden en heeft ze – deels noodgedwongen – de fabriek overgenomen. Na 10 zware maanden, kwam ze erachter dat dit niet iets was waar ze gelukkig mee zou worden. Het bedrijf is gestopt, ze werd kort daarna zwanger en moest toen nadenken over een geheel nieuwe carrière.

In 2010 heeft zij op een geheel nieuwe wijze (met een minimum aan kapitaal en o.a. door hulp te vragen via Twitter en LinkedIN), het blad ‘Vrouw & Passie’ geïntroduceerd dat inmiddels een oplage van 10.000 gedrukte exemplaren heeft.  Haar succes is dat zij de doelgroep IS: moeder, die het soms moeilijk heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Ze heeft een grote groep volgers die zich goed kunnen vereenzelvigen met haar visie en openheid: ruim 13.000 twitteraars.

Quote: “Als je het echt snapt, dan heb je geen trucjes nodig om je dromen te realiseren. Laat zien wie je bent, met je passies en bezigheden. Het is niet meer de tijd om nep te zijn.”

http://www.vrouwenpassie.nl/

 

Spreker 5

Richard Lamb – “Een trend is een verandering die wat langer duurt”

Rock the Future

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen (trends), moet je signaleren wat er om je heen gebeurt , bijvoorbeeld vergrijzing. Als tweede, moet je je afvragen wat jij hiermee kunt doen; welke innovatieslag kun je maken?  Vaak wordt de echte innovatieslag gemaakt in samenwerking met de consument.

We gaan van een groei-economie naar een balanseconomie, waarin duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zwaarder wegen. We gaan van een focus op welvaart naar meer aandacht voor welzijn. Het zal financieel wat minder gaan. Hoe tevreden kun je zijn met minder? De overgangsfase kenmerkt zich door een franchise-economie, met meer ruilhandel, meer eigen initiatieven van mensen (broodfondsen, energiecollectieven, crowdfunding) en meer oog voor elkaar. Het gunnen wordt belangrijker.

Trends tot 2020:  “Van groei-economie, naar balans-economie”.

 • Er zal meer ruilhandel ontstaan
 • Ont-systematisering (eigen energie voorziening: hele straat met zonnepanelen op het dak).
 • Lokaal inkopen: de menselijke maat (beter luisteren naar elkaar) tegenover het systeemdenken.
 • Voorheen focus op WELVAART, nu op WELZIJN.
 • Het concept ‘werk’ verandert niet als zodanig, de verschijningsvorm echter wel.

http://www.trendwatcher.com/

 

Spreker 6

Ron Steenkuijl – “Waar wil jij er als onderneming toe doen”?

Hoezo ‘Schoon schip maken’?

“Waar wil jij er als onderneming toe doen”? Een intrigerende vraag.
Ron Steenkuijl van Asito had in zijn boeiende workshop “ Schoon schip maken ”niet veel tijd nodig om deelnemers te overtuigen. Hij triggerde onmiddellijk met de uitspraak : “Ik wilde wat anders in mijn werk en dacht toen waarom maak ik dat verschil niet in mijn eigen onderneming?”. Vervolgens nam hij ons mee in het avontuur dat hij met een aantal collega’s ondernam om het werken aan diversiteit op een praktische manier vorm te geven. Het bescheiden initiatief om met verschillende nationaliteiten een diner te organiseren groeide binnen de kortste tijd uit tot het succesvolle nationaal integratiediner dat oktober 2012 plaats vond. Zijn eigen onrust en het werken met vele nationaliteiten binnen zijn bedrijf was een inspiratie om te werken aan diversiteit. Zo maakte niet alleen Ron het verschil, maar zette hij ook Asito met dit onderwerp op de kaart. Een prachtig voorbeeld dat change in business ook met complexe vraagstukken mogelijk is.

http://www.asitoverantwoord.nl/pages/ronsteenkuijl.html

 

Spreker 7

Gerard van Vliet“Keer altijd terug naar de vraag waarom”

Wat is het geheim van succesvol organiseren?

Keer altijd terug naar de vraag waarom. Waarom doe je dit zo? Het geheim van het succes van Change in Business is dat iedereen zich eigenaar ging voelen van het project. De enige beloning was positieve energie en trots, maar het werkte. Hoe krijg je mensen zo ver dat ze dat doen: door een droom te formuleren en dan gewoon te doen. Hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op? Ga terug naar de essentie, en zoek de metafoor. Geef aandacht aan mensen. Authenticiteit wordt belangrijker dan autoriteit.

http://www.gerardvanvliet.net/

 

Spreker 8

Michiel Drijber“We leven in een maatschappij waarin het gaat om ‘hebben’ in plaats van ‘delen’”

Klikt het?

We leven in een maatschappij waarin het gaat om ‘hebben’ in plaats van ‘delen’.  Juist dat delen geeft plezier. En plezier is nu juist de bodem onder maatschappelijke relaties. De leidraad voor een andere maatschappij en een andere manier van zaken doen is: probeer een relatie te zijn, ‘wij’ te zijn. Zorg voor elkaars welzijn. Luister naar je hart, meer dan naar je angsten. Het motto is: ‘Wat kan ik eraan doen?’ Gewoon doen, je niet laten afleiden door details en regels.

In 2009 is er iemand uit de ‘Iedereen Elke Dag Plezier groep op LinkedIN’, die heeft bedacht om op 12e van de 12e, om 12 over 12, iemand die tegenover je zit, zomaar spontaan een kadootje te geven.  Plezier staat voor delen.

Michiel, die deze actiefste LinkedIn groep is gestart,  had vandaag (12e van de 12e)  tijdens zijn lezing een wekkertje mee van huis genomen en gezet om 12.12 uur. Toen de wekker afging, pakte hij een kadootje uit zijn tas om dit aan iemand te geven. Tegelijkertijd halen nog wat anderen mensen een kadootje uit hun zak om ook iets weg te geven! Niemand wist het van elkaar, er was niets van te voren afgesproken. Vol trots laat hij een prachtig zwart notitie boekje zien met lederachtige omslag van Pepe Jeans. Klein gebaar, groot plezier. Het is simpel.

Basis: zorgen voor elkaar, elke dag plezier maken met elkaar. Als ik jou een plezier doe, geeft dat mij ook plezier. Als ik naar jou lach, lach jij terug. Plezier maken kost helemaal niets. Het is een kernenergie die je allemaal bij je hebt: het is gratis, het kost niets. Geef vriendelijkheid en plezier weg, elke dag.

http://michieldrijber.nl/

 

Spreker 9

Henk Koopmans“Hoe kunnen we echt een andere koers gaan varen?”

De Hollandse Lente

Hoe kunnen we echt een andere koers gaan varen?  Echte veranderingen  komen voort  als we trendsetting en “ontwrichting”  gaan zien en begrijpen om in te grijpen.  Vaak gebeurt dat door innovatief naar nieuwe oplossingen  en combinaties te kijken.

Bijvoorbeeld: in het verleden waren de bankpassen verbonden met de reiswereld. Eerst hebben  ze de Travellercheques gecreëerd, dan de Creditcard en later de bankpassen! De invloed kwam dus vanuit de reis wereld.

Een belangrijk conclusie is, dat fundamentele veranderingen bijna altijd van buiten de sector komen, want vaak wil de sector het niet. Het maakt daarbij niet uit of we het over de HR of Energie sector hebben. Een andere belangrijk conclusie is dat bij innovatie Wet en regelgeving bijna altijd achter de ontwikkelingen aan lopen. Dit brengt veel risico’s met zich mee, maar  ook kansen.

Een andere voorbeeld is het internet! We proberen hier grip op te krijgen. Maar de praktijk laat zien dat dit alleen maar achteraf kan en anarchistisch werkt.  We gaan heel duidelijk van Silo’s naar Horizontale structuren. Naar samenwerken, met inspiratie vanuit de coöperatieve wereld.

Bijvoorbeeld in de energie sector is er enorm veel ruimte voor innovatie. Als we in groepen naar elkaars energie rekeningen gaan kijken, en deze gaan vergelijken met creatieve opties,  dan begint de echte revolutie! Probleem is echter dat de staat ook een “geïnteresseerde partij” is in de energie markt, en gemeenten  deze initiatieven van burgers nog wantrouwen. Misschien missen we nog iets als een soort verbindende autoriteit.  Toch zijn de kansen groot.

 

Spreker 10

Emiel Nijenhuis – “Generatieleren? We ontkomen er niet aan.”

Valt er wat te leren van de inbreng en activiteiten van de verschillende generaties werkzaam in organisaties?

De deelnemers worden uitgenodigd om, per generatie, de eigen ‘positieve’ en ‘zwakkere’ zijden te belichten. Behorende tot de protestgeneratie hadden we er veel zin in en binnen enkele minuten waren de ‘positieve / sterke’ kanten van ons dan ook op papier gezet. Vanwege de tijd (?) begonnen we daarna maar aan de ‘zwakke’ kanten van de jongste generatie (screenagers / screensavers / Einstein). Ook dat ging prima.
Probleem binnen de meeste organisaties is nu wel: hoe krijg je die generaties positief met elkaar aan het werk? Dit probleem lijkt zich veel meer te manifesteren in deze tijd, dan in het verleden. Waar gesproken wordt over de ‘stille generatie’ voor 1945.

Er ontstond een zeer levendige discussie. Duidelijk werd dat iedere generatie iets positiefs bijdraagt en de waarde van iedere generatie moet je ook leren waarderen. De uitdaging is om de verschillende kwaliteiten in onderlinge samenhang te benutten en zodoende als ‘innovatiemotor’ te gebruiken.Of zoals Emiel naar voren bracht ‘de uitdaging ligt hem in het werken aan individuele, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken met een generatiebril op’.
In het kader van 12-12-2012 kunnen we hier aan toevoegen dat we hier zeker mee te maken krijgen voor de noodzakelijke ‘Change in Business’.

http://www.koffie-bubbels.nl/

Spreker 11

Jacqueline Zuidweg

Poen poen poen en een pleidooi voor herijking van ‘failliete boedels’.  

Ik zie tijdens de workshop een bevlogen vrouw die vanuit een rijke ervaring spreekt.  Jacqueline Zuidweg, zakenvrouw van het jaar, spreekt de taal van een goede coach. MKB ondernemers in de schuldhulpverlening zijn zeker niet zielig of schuldig. Zij helpt die ondernemers uit de slachtofferrol en geeft -als een coach- ruimte om te leren loslaten van wat was of is en kijkt naar nieuwe energie die weer kracht geeft. Bij ‘tegenkracht’ komt vaak pas beweging en wordt iets wat onbewust is manifest en is eigenlijk een groot leermoment. Schuldsanering mits goed begeleid zet mensen weer op de rit en maakt van een negatieve ervaring een leerervaring. Ondernemers leren om te gaan met deze verandering, een echte ondernemer weet de slachtofferrol om te buigen naar verantwoordelijkheid nemen. Opgepikt tijdens de workshop ‘ondernemingsraden zijn soms ondermijningsraden’ en ZZP kan best eens MZP worden: Multinational zonder personeel!

http://jacquelinezuidweg.nl/