Zorgverzekeraar Anno12:  “Samen maken we Nederland beter”

Zorgverzekeraar Anno12: “Samen maken we Nederland beter”

anno12

De wereld van zorgverzekeringen wordt gedomineerd door vier grote partijen: Achmea, CZ, VGZ en Menzis. Samen hebben zij 90%(!) van de markt.
Machtige bolwerken, forse omzetten, grote inkoopkracht en -macht.
De macht van het grote geld.
Natuurlijk, ze werken voor hun verzekerden, daar mag geen twijfel over bestaan.
Dus lijkt er geen vuiltje aan de lucht.
Toch is er onrust, heerst er onvrede en bestaat er wantrouwen.

De zorgverzekeraars maakten in 2013 € 1.400.000.000,00 winst.
Ik zeg niet dat het filantropische instellingen (moeten) zijn, maar dit resultaat lijkt haaks te staan op de alarmklokken die over de exploderende zorgkosten worden geluid, de geluiden over kommer en kwel in de zorg en de (aangekondigde) bezuinigingen.
Als we daar de berichten over gerommel in de zorg bij optellen (geknoei met indicaties, de fraude met toeslagen, toeslagen,  valse en dubbele declaraties etcetera) dan groeit de onrust.
We zitten middenin een vertrouwenscrisis die erger is dan de financiële crisis en er wordt vooral veel over gepraat en nauwelijks iets ondernomen.

De terechte vraag rijst natuurlijk:
waarom die onrust?
Ook blijkt telkens weer uit onderzoek dat bijna 20% van de zorgkosten die onder de zorgverzekeringswet valt vermijdbaar is.
Ook hier de vraag: waarom?
Het antwoord op beide vragen:  de gewone Nederlander begrijpt het niet meer én denkt erg veel in rechten. Dat klinkt simpel, maar dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is.
De zorgverzekeraars en overheid zijn niet transparant in hun communicatie.
En –erger– ze negeren de massa.
Nog steeds denkt het gros van de Nederlanders dat hun zorgverzekering slechts € 100 per maand kost. Dat ze hiervoor alles kunnen –en moeten– krijgen.
Nog steeds communiceren zorgverzekeraars dat hun premies de afgelopen jaren niet of nauwelijks zijn gestegen en suggereren ze dat de zorg (dus) goedkoper wordt.
Wie realiseert zich nu dat een gemiddelde Nederlander zo’n € 2.400,00 per jaar aan zorgkosten bijdraagt, dus € 200,00 per maand?
Wie realiseert zich dat zorgverzekeraars vorig jaar weliswaar de premies licht hebben laten dalen –en dat die daling in 2013 door zal zetten– maar dat de gemiddelde kosten door de verhoging van het wettelijk eigen risico ongeveer € 85 per jaar gestegen zijn?
En dat dat geld rechtstreeks naar de zorgverzekeraars gaat?
Kan het dan anders?
Wis en waarachtig.
ANNO12 wordt de eerste nieuwe zorgverzekeraar in meer dan 25 jaar.
Gebaseerd op écht samen doen, samen beslissen, voor elkaar en met elkaar.
Met ‘coöperatie’ als hart van de organisatie.
Iedere coöperatieve verzekerde heeft een volwaardige stem, rechtstreeks.
Anno12 is transparant, ook al zijn niet alle boodschappen even prettig.
Loyaliteit wordt beloond in plaats van nieuwe klanten.
De financiële resultaten zijn voor de verzekerden; deze resultaten zijn immers het gevolg van teveel betaalde premie en/of minder zorgconsumptie.
Bewust gedrag wordt beloond.

Toch zal de weg niet makkelijk zijn.
Het wantrouwen richting ANNO12 zal de eerste jaren niet minder zijn dan bij bestaande zorgverzekeraars. Sterker nog: de bestaande zorgverzekeraars zullen de markt op slot willen gooien en een tegenoffensief beginnen.

En welnu: voor 2014 gaan ineens de premies van deze zorgverzekeraars omlaag en komen onder de kostprijs terecht: “teruggeven van de winsten” heet dat (terwijl de 1,4 miljard winst van vorig jaar in de organisaties zelf is verdwenen).
Maar dan moet je niet overstappen natuurlijk, want anders kun je fluiten naar de deling van de winst waaraan jij hebt bijgedragen (“There’s no such thing as a free lunch”).
Daarnaast zal de premieverlaging (tegenover een verder uitgekleed basispakket en een hoger eigen risico) nooit lang stand houden: zoals gezegd komt deze premie onder kostprijs terecht én zullen de zorgkosten jaar in, jaar uit blijven stijgen.
De zorgverzekeraars slaan dus 2 vliegen in één klap: ze weren nieuwkomers als Anno12 (een startende onderneming kan premies niet onder kostprijs aanbieden) én zij werpen een drempel op voor klanten om te vertrekken (weg is de winstdeling).

ANNO12 gelooft in de kracht van de massa -haar leden-  waarmee ANNO12 samen de koers bepaalt.

Daar is lef voor nodig.

Lef om massaal uit de huidige tredmolen te stappen.

Stap uit de gevestigde orde.
Stap in Anno12