Selecteer een pagina
Oude wijn in nieuwe zakken

Oude wijn in nieuwe zakken

“Zonder een wereldomvattende omwenteling in de sfeer van het menselijk bewustzijn zal niets ten goede veranderen, en de catastrofe waar de wereld op afstevent zal onvermijdelijk zijn.”.
Aldus de overleden Tsjechische schrijver en president Vaclav Havel toen hij het congres van de VS ruim 25 jaar  geleden toesprak. Iemand die persoonlijke principes om wist te zetten in praktische politiek en beschikte over een grote kracht om “verder te denken”.

Nu denk ik niet zo in catastrofes, maar waar ik wel in geloof is dat de wereld  ‘smeekt’ om herziening. Herziening om daadwerkelijk een omwenteling in ons bewustzijn te maken. Want we kunnen er niet omheen dat bedachte structuren en de wijze waarop wij onze wereld hebben ‘gemodelleerd’, niet meer toereikend zijn. Je kunt dit vaak herkennen aan ‘meer van hetzelfde’.  Ofwel, oude wijn in nieuwe zakken.

Tussen niet meer …. en nog niet
We zijn toe aan een uitdaging waarvan we nog amper notie hebben welke dat precies is. En dat maakt het juist zo spannend. Want dat betekent dat we werkelijk met iets nieuws bezig zijn waar we met onze kennis nog niet bij kunnen, de realiteit ons op een plek houdt die we eigenlijk niet willen,  planning en control mechanismes niet meer het effectieve sturingsmechanisme zijn als voorheen, en onze ratio angstig reageert omdat we steeds naar iets of anderen luisteren, in plaats van naar onze eigen wijsheid en ‘stilte’.

Extra plaatje Fenny november

Vanuit mijn optiek is ‘de tijd er klaar voor’ om de wissel om te zetten. Maar dan zullen we voorbij ego’s, grenzen, eerder gemaakte afspraken en verworvenheden heen moeten kijken. En dat vraagt veel van ons ieder. Heel, heel veel.

Want het gaat niet meer om wat was of kan, maar om wat de toekomst werkelijk nodig heeft.
Daar hebben we een ander referentiekader voor nodig om ons daarbij te helpen.

Probeer dit eens: neem een paar minuten werkelijke rust, en vraag je dan eens af:
Stel dat de toekomst een stem had. Dat de toekomst tegen je kon praten.
Wat zou de toekomst dan zeggen of aan & van jou vragen als persoon?
En wat aan je bedrijf of organisatie, je team etc.

Zo’n vraag zet je denkwereld wellicht op z’n kop, en dat is precies de bedoeling. Want wat als je dat zou leren te leven?

 • Dan gaat het er niet om wie of wat je was in het verleden, maar hoe jij bij draagt aan dat wat de toekomst nodig heeft.
 • Dan zal er ruimte zijn om vanuit vertrouwen, geloof en passie te werken in plaats van eerst (cijfers) willen zien en dan pas geloven. Je ‘weet’ dat je daarmee het verschil kan maken en bijdraagt aan ‘het grotere geheel’ zonder dat je dat al kan zien.
 • Dan ga je denken vanuit een besef van wenselijkheid en noodzakelijkheid. Meer gebaseerd op gevoel, intuitie en inspiratie. Waar de ziel als ijkpunt geldt hoe zaken met elkaar te doen en winst maken geen doel op zich is.

Door onze aandacht te verschuiven naar wat de toekomst vraagt en door onze aandacht te focussen op stilte en reflectie, kan de zo noodzakelijke omwenteling van ons bewustzijn in gang worden gezet. Niet alleen voor onszelf maar om dienstbaar te zijn voor onze buitenwereld.

Een utopie? Ik dacht het niet. Het is alleen een kwestie van tijd en lef.
Om met Vaclav Havel  te eindigen: “Ieder van ons kan begrijpen dat ook hij – hoe onbeduidend en machteloos ook – de wereld kan veranderen. Ieder van ons moet bij zichzelf beginnen: als we op elkaar wachten, wacht iedereen tevergeefs.”

Waar wacht jij nog op?

Afbeelding ‘De Toekomst’: CK-Motion

Heb je even … over HET NIEUWE WIJ

Heb je even … over HET NIEUWE WIJ

De wet van de remmende voorsprong?
Met verwondering en een bepaalde gretigheid kijk ik naar deze tijd. Soms denk ik wel eens: ik wou dat ik nog tot de jongere generatie behoorde en alle ontwikkelingen op social-mediagebied kon bijbenen. Maar ik weet ook: dat is een onmogelijke opgave voor me.

Toch ben ik er wel trots op in een ver verleden aan de wieg te hebben gestaan van de koppeling van computers aan community’ s binnen een toen revolutionair programma als Procom. Thale Bout, een ware futuroloog, had dit denken naar Nederland gebracht. Samen hebben we vele gesprekken gevoerd over een wereld waarin we mensen wilden samenbrengen en verbinden. En wat dit zou kunnen betekenen: hoe anders mensen dan met elkaar om zouden gaan.

Zo bedachten we content aan de hand van seminars die hadden plaatsgevonden voor organisatieadviseurs om daarover in gesprek te gaan. Maar ja, in die tijd raakte een adviseur nog maar amper een toetsenbord aan. Laat staan dat er uitwisseling plaats ging vinden in de community.  Was hier de wet van de remmende voorsprong op van toepassing?
Theorie met een kleine t.
Toentertijd heb ik het ‘Procom-project’ maar gelaten voor wat het was en ben mijn eigen weg gegaan als trainer, coach en sparringpartner voor opdrachtgevers. Theorieën en modellen stonden bij mij niet centraal, maar waren ondergeschikt aan de vraagstukken van de mensen of de business zelf. Om vervolgens mensen en organisaties te verleiden datgene te doen wat bijdraagt aan dat wat ze ook daadwerkelijk willen. En nog belangrijker … hoe daarbij om te gaan met de dualiteit die daar altijd mee samen hangt.
Want: geen change zonder dualiteit!

Eigen wijsheid is goud waard voor organisaties

In die jaren heb ik het volste vertrouwen in mensen gekregen dat zij zelf over een innerlijke wijsheid beschikken waar uiteindelijk alle vragen en antwoorden al opgesloten zitten. De clou is alleen …. hoe geven we dat de ruimte? En als je het al de ruimte geeft en je ervaart dat het waar is, heb je dan ook het lef daar gehoor aan te geven. Want waar laten we ons door leiden?

 • Door bestaande aannames, vormen en structuren? Of door samen nieuwe mogelijkheden te creëren voorbij bestaande vormen?
 • Vanuit de energie die je ervaart en kan waarnemen in het contact met elkaar?
 • Door ons af te stemmen op het herkennen van het vertrouwde? Of op datgene wat we nog
  niet kunnen weten maar al wel van binnen voelen of vermoeden?
 • Zijn we gericht om vanuit het verleden naar de toekomst te kijken of op datgene wat zich
  vanuit de toekomst wil ontvouwen?

Lijnen komen weer samen

In het CHANGE in Business project als footprint om samen positief en anders zaken te doen, komen na al die jaren de lijnen weer wonderlijk bij elkaar. Hoe kan ik daarin mijn kennis en ervaringen delen? Wat kunnen social media als middel hierin betekenen om met elkaar te leren en te delen. En hoe kunnen de doorkijkjes van Thale Bout rondom het Nieuwe Wij ons zicht geven om het echt anders met elkaar te doen! Ik ben benieuwd waarin jij jezelf en je business herkent. Oud wij of Nieuw wij?

About the Author:

Fenny Bruins

Verleidster om anders te leren denken, waar te nemen en te doen | Leef je eigen leven |
Business Spiritualiteit om te versnellen | Denk vanuit je hart & voel in je hoofd | Vertrouwen.

Wil je meer weten over het NIEUWE WIJ? lees dan verder op de website van Almitra.