Selecteer een pagina
Change Unlimited: Change to thrive

Change Unlimited: Change to thrive

Medewerkers, teams en organisaties gaan voor zekerheid, voorspelbaarheid en mijden liever risico’s. Is dat de juiste attitude in een  ‘wereld vol verandering’ anno 2017? Nee! Alleen werken aan structuur, wet en regelgeving is alsof je aan 1 knop draait. Daarmee breng je niet het geheel (mens en organisatie) in beweging….maar vertragen processen zich met als gevolg vertraging….en dat kan leiden tot…stilstand want rust…roest….

Realiseer een cultuur waarin je (kwalitatieve) groei binnen de eigen organisatie realiseert. Stabiliteit in beweging leidt tot sterke organisaties. Dat vraagt om een andere aanpak: ‘Change to thrive!

We zijn gewend problemen op te lossen vanuit een logisch positief paradigma met als gevolg dat we de organisatiestructuur als instrumentarium zien om de organisatie te sturen. Het gevoel van zelfbescherming (lees bedreiging), overleven, bureaucratie, wantrouwen en ‘verlamming’ vanuit positie zijn gevolgen die op lange termijn niet te overzien zijn.

Ga daarom voor medewerkers, teams en organisaties die wendbaar, flexibel en veerkrachtig zijn. Dat vraagt om een compleet andere mindset en vaardigheden. Waarbij verandering een constante is en het gaat om anticiperen in plaats van reageren. Positief veranderen in plaats van negatief ‘moeten’.

“Technology and behavior are radically reshaping business—on a global scale. Did You Know? 6.0: Change to Thrive, advances the conversation about how organizations can adapt and prosper by changing the way they work.” https://www.youtube.com/watch?v=uUqy-LmqHLA

Het resultaat kan bereikt worden door een integrale benadering waarin er aan ‘meerdere’ knoppen wordt gedraaid:

Ga terug naar je DNA (de levenskrachtige energie) in de organisatie: Dat wil zeggen de kern van je identiteit = uniek! = de mens in de organisatie die vanuit intrinsieke motivatie (lees kracht-vitaliteit) in beweging komt. Leer de kernwaarde kennen van de ‘binnenwereld’ van je organisatie evenals ‘daarbuiten.’

Verander de omgevingsfactoren om het systeem op een natuurlijke manier in beweging te brengen. Het systeem herschikt zich dan en krijgt ruimte.

Ken het begin en eindpunt van een project-doel. Geef ruimte aan medewerkers & teams HOE ze van A naar B komen op hun eigen creatieve manier (DNAJ) zonder te willen controleren/ beheersen/ sturen maar be-geleid.

Zet diversiteit van kunde en kwaliteit in van medewerkers zodat het systeem zich kan optimaliseren. Tegenpolen zijn tenslotte onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kracht en kwetsbaarheid, denken en doen, vertrouwen en wantrouwen, harmonie en conflict, positief en negatief, licht en donker kunnen niet zonder elkaar en hebben alleen samen betekenis.

Ga uit van het goede! Heb een PI (Positive Mindset) waarin je als partners en klant bijdraagt, iets nodig hebt en een gezamenlijk voordeel beoogd. Waarin het doel, de verwachting en belangen herhaaldelijk benoemt en besproken worden. Praat niet langs elkaar maar met elkaar. Bijvoorbeeld:  http://wijnemenjemee.nl/

Echte ‘winst’ is werken aan het probleemoplossend vermogen. Gebruik de competentie van open vragen stellen, luisteren en stel je oordeel uit. Doe een observatie van 360 graden! Kortom draai aan alle knoppen. Voer de dialoog met elkaar en sta in verbinding vanuit menselijkheid.

Samenwerken vergt moed om een deel van je autonomie op te geven (en ego in te leveren) in het vertrouwen dat het voor jezelf en elkaar een meerwaarde oplevert. Blijf daarbij focussen op de team values zodat het niet bij een belofte aan de muur blijft maar maak het zichtbaar in je eigen gedrag = leading by example.

Change to Thrive = Change Unlimited: Waarin daag jij jezelf vandaag uit om het beter/anders te doen?

Hoe ontwikkel jij in je organisatie DNieuwe Aanpak van veranderen? Om future proof te blijven? Let me know! 1+1=….

Door: Pauline van der Lee, deelneemster CHANGE Unlimited!.

Hét sleutel-programma voor CHANGERS http://ncd.nl/event/start-change-unlimited/
De kern van CHANGE Unlimited! Is het begrip ‘wij(s)heid’. We zijn als mensen bij verandering onlosmakelijk aan elkaar verbonden en het is de kunst om de individuele wijsheid tot collectieve wijsheid te maken!

CHANGE en prenovation

CHANGE en prenovation

Innovatie, innovatie, innovatie.
Dat zou de rode draad moeten zijn voor de oplossing van deze ‘crisis’. Geld pompen in R&D, onderzoekers aan de slag.
Maar is dat zo?
In een gesprek met Wessel Berkman deze week  moest ik glunderen. Hij merkte op dat ‘medewerkers het eigenlijk zelf wel weten. Ze zijn nooit in staat gesteld bij te dragen door verkeerd management’.
Een stelling die ik als vakbondsbestuurder keer op keer neerzette en bij het crisismanagement in de praktijk mocht ervaren.
Een simpel rondje luisteren leverde meestal 90% van de oplossing op. Met steeds de conclusie dat een minder slim management niet over de eigen ego heen kon springen en de voor de hand ligende oplossing negeerde.
Wat ik ook leerde was dat innovatie op zich niet voldoende is. Het is als het ware dweilen met de kraan open. En vandaag de dag is een innovatie zo teniet gedaan.
Kunst is om innovatie als een ‘bedrijfsgen’ in het DNA (De Nieuwe Aanpak) van je bedrijf te koesteren. Iedereen is er mee bezig, van koffiejuffrouw tot directeur.
Overal in het bedrijf zie je ook tekenen van ‘preventieve innovatie’ ofwel prenovation. Of het nu foto’s van klanten zijn die je ziet hangen, barometers met klachten-vrije scores of inspiratie-loungeplekken. Ze dienen om iedereen eraan te herinneren dat samen vernieuwen een normale gang van zaken is. Waar iedereen trots op mag en kan zijn. Iedereen is ‘eigenaar’ van de kansen die worden gecreëerd en doet er het maximale aan om er een succes van te maken. Leren van fouten, opstaan en doorzetten.

Prenovation, de markt voorblijven door elke keer de markt te maken, de trend te zetten. In plaats van te geloven in het bezuinigingsspook en de kostenkater.
De komende 7 jaar zullen die bedrijven opvallen die in staat zijn om pronovation in De Nieuwe Aanpak te verankeren.