Selecteer een pagina
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dichtbij zaken doen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dichtbij zaken doen.

Met de opkomst van internet is internationaal zaken doen zo gemakkelijk geworden dat je er bij wijze van spreken je stoel niet meer voor uit hoeft. De noodzaak van scherpe verkoopprijzen om in de markt te blijven, is groot. Logisch dat menig ondernemer op zoek gaat naar alternatieven aan de inkoopkant en daarbij ook over stads-, regio- en zelfs landsgrenzen kijkt.

Ook op landelijk niveau zien we deze trend. Uit de cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek heeft gepubliceerd op 11 november blijkt dat Nederland 7 procent meer aan goederen heeft ingevoerd in het jaar 2012. De voornaamste importlanden zijn Duitsland, België, China, Engeland en Amerika. Wat halen we zoal uit deze landen? Minerale brandstoffen (denk aan olie), machines en vervoermaterieel, voeding en chemie (zoals geneesmiddelen).

handelNL

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Op landelijk niveau lijkt dit spreekwoord ook op te gaan. Tijdens business coach sessies met ondernemers stel ik altijd de vraag hoe betrokken ze zijn bij hun eigen stad en regio. Soms levert dat opgetrokken wenkbrauwen op: wat bedoel je met deze vraag?

Het belang van lokaal en regionaal zaken doen, zit in het ondersteunen van je eigen gemeenschap. Een ondernemer in je eigen dorp, stad of regio levert werkgelegenheid op voor mensen en bedrijven in de omgeving. Daarmee worden inkomsten gegenereerd, waardoor kinderen naar school en sport kunnen gaan en boodschappen in de winkel gehaald kunnen worden.

Met een werkloosheidspercentage van 8,3% in het tweede kwartaal van 2013 kan jouw keuze om lokaal of regionaal zaken te doen, net dat belangrijke verschil maken voor één op de tien gezinnen.

Als voorbeeld geef ik mijn eigen dilemma in het kiezen van een drukker voor mijn boek ‘Van crisis naar geluk, zo kom je ontslag, ziekte en scheiding te boven.’ Een lokale drukker maakte een offerte die aanzienlijk hoger lag dan de offerte van een drukkerij uit een andere provincie. Het advies dat ik kreeg, was zelfs om het boek in het buitenland te laten drukken voor een nog lagere prijs. Echter, ik sta voor het stimuleren van ondernemerschap in mijn gemeente en ik vroeg de lokale drukker nog eens met me mee te denken over manieren waarop we samen tot een acceptabele prijs konden komen. Uiteindelijk kwamen we er samen uit door in gesprek te blijven en bewust te kiezen voor elkaar.

Regionale betrokkenheid kan ook je naamsbekendheid vergroten buiten je vestigingsgebied. De lokale drukker uit mijn voorbeeld verzorgt elke maand een gratis magazine met positief nieuws dat huis-aan-huis wordt verspreid in mijn stad. Dat is zijn manier om bij te dragen aan de lokale gemeenschap.

Via dit medium kan ik mijn naamsbekendheid vergroten. Een groot deel van de lokale bevolking werkt namelijk buiten de stad, elders in de regio of in het land. Wanneer ze bekend en tevreden zijn met je lokale bijdrage als ondernemer, zullen ze je eerder aan bevelen bij de bedrijven waar ze werkzaam zijn buiten je regio.

Door jouw keuzes van leveranciers en winkels waar je boodschappen doet, kun je heel eenvoudig positief bijdragen aan je eigen leefomgeving en die van je dorp of stad. Zo blijft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heel dichtbij.

Bronnen:
Cijfers internationale handel
Werkloosheidcijfers

Duurzame verandering

Duurzame verandering

In één van de vorige blogs werd al geschreven over de zweep die de galeislaven sneller doet roeien. Totdat ze erbij neervallen. Deze manier van veranderen is dus niet duurzaam. Ik wil in deze blog –  mijn eerste voor Change in Business – laten zien hoe we bij Asito een duurzame verandering tot stand aan het brengen zijn. Letterlijk. Asito heeft duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) geadopteerd en verspreid in de organisatie.

Asito schoonmaakorganisatie is een familiebedrijf dat vanaf zijn oprichting al rekening houdt met zijn omgeving. Toen ik vier jaar geleden bij Asito kwam werken, viel me op dat er door het hele land veel initiatieven werden genomen die je onder de noemer ‘maatschappelijke betrokkenheid’ zou kunnen plaatsen. Alleen deden we dat niet. Als PR & Communicatiemanager vond ik dat doodzonde. Asito liet in de dagelijkse praktijk zien dat duurzaamheid heel hoog op het prioriteitenlijstje stond, maar we communiceerden er niet over. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid vond ik het geweldig. Want het feit dat al die initiatieven spontaan ontstaan, toont aan dat de duurzaamheid intrinsiek is.

Potentie

We hebben besloten om over de duurzame inborst van Asito meer te gaan communiceren. De gedachte erachter is dat Asito een enorm netwerk heeft: 10.000 medewerkers (met families) en 3.000 klanten. Als wij hen ook kunnen inspireren duurzamer te gaan leven en werken, kunnen we een gigantische impact hebben. Dan kun je als onderneming echt een verschil maken. Essentieel hierbij is dat MVO in alle lagen van de organisatie voedingsbodem heeft. Deze verandering vindt momenteel plaats.

Op 21 december 2009 mislukte de Klimaattop in Kopenhagen. Dat moment hebben wij aangegrepen. We hebben iedereen laten weten dat Asito zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Per 1 januari 2010 zijn we klimaatneutraal gaan werken. Geen doel op zich, iedereen kan dat. Maar wel een signaal, intern en extern, dat we duurzaamheid serieus nemen. Het signaal is ook door de media opgepikt. Zelfs de Telegraaf schreef over onze stap. We zijn later dat jaar opgenomen in de lijst met 25 meest duurzame ondernemingen van het dagblad.

Interne verandering

De belangrijkste verandering was intern. Want je kunt vanaf het hoofdkantoor wel de boodschap verspreiden dat je duurzaam bent, op de werkvloer moet het gebeuren. We hebben dit gedaan door collega’s continu te betrekken bij het onderwerp. In alle communicatie komt het onderwerp terug en delen we de successen.

Verschillende concrete acties hebben duurzaamheid heel dicht bij onze medewerkers gebracht. Zo hebben we voor klanten certificaten laten maken waarop staat dat hun schoonmaak klimaatneutraal wordt uitgevoerd. Onze managers zijn bij meer dan 1.000 klanten langs geweest met deze certificaten. Dit gaf een positief signaal naar de klant, dat ten gunste kwam van degene die de certificaten overhandigde.

Voor de schoonmaakmedewerkers hebben we het project 1.000.000 druppels (www.eenmiljoendruppels.nl) opgezet, waarbij we welke week een duurzame tip versturen. Een tip die niet alleen duurzaam is, maar vaak ook geld bespaart. Een jaar later is dit project openbaar gemaakt. Iedere organisatie kan zich nu gratis aanmelden en zich ook profileren via dit project.

Op het vlak van de P van People is het Nationaal Integratiediner opgezet (www.nationaalintegratiediner.nl). Hiermee promoten we de ‘kracht van het verschil’. We laten zien dat diversiteit een onderneming veel kan brengen als er de juiste aandacht voor is. Zevenduizend deelnemers op 10 oktober jl., waarvan de helft vanuit Asito, laten zien dat deze boodschap overkomt.

Uitdagingen

Natuurlijk kom je tijdens het traject uitdagingen tegen. Iedereen heeft het al druk genoeg, veranderingen zijn altijd een beetje eng en niet iedereen ziet altijd in waarom bepaalde dingen belangrijk zijn. Daarom is het bijzonder belangrijk om iedereen in te laten zien waarom we dingen doen.

Nieuwe initiatieven kosten tijd, maar op de lange termijn zorgen ze voor meer tevreden klanten. Met andere woorden: het maakt het werk makkelijker en het leven leuker. Hetzelfde geldt voor de interne projecten. Hoe fijn is het als je loyale, of zelfs trotse medewerkers hebt? Is dat geen kleine tijdsinvestering waard? Die verdien je dubbel en dwars terug.

Consequent betrekken

Inmiddels weten collega’s dat MVO bij Asito vanzelfsprekend is. Ze gebruiken het thema bij klanten en mogelijke nieuwe afnemers als uniek kenmerk van ons bedrijf. Het is belangrijk gebleken mensen te betrekken bij je inspanningen. Maak het interessant voor hen. Verandering kan weerstand oproepen, maar als je duidelijk maakt waarom je het doet, de ‘What’s in it for me’ factor niet vergeet,  en ideeën van anderen vraagt en er daadwerkelijk iets mee doet, kun je heel ver komen.

About the Author

Sander Haas
PR & Communicatiemanager @Asito met hart voor duurzaamheid. People, Planet, PR. Molblogger en Change in Businessblogger.
http://www.twitter.com/sander_haas / http://nl.linkedin.com/in/sanderhaas