Als je appels wilt, moet je geen perenboom planten!

Als je appels wilt, moet je geen perenboom planten!

Echt anders doen komt voort uit het niet weten en toch gaan. Ken je dat gevoel?
Echt anders doen komt voort uit iets wat je innerlijk stuurt of raakt.  Herken je dat?

En voor je denkt, wat een zweverig geleuter! Neem dan even tien minuten de tijd om naar deze uitzending van één vandaag te kijken. (8.50 – 17.5 min.)   Want we hebben niet meer te maken met een tijdperk van verandering, maar met een verandering van tijdperk. En dat is wel een ander verhaal en daar is niets zweverigs aan!

Als we ‘het’ echt anders willen, zullen we daar onze focus op moeten leggen. Maar dan niet vanuit een maakbaar en controleerbaar proces.  Want voor je het weet ga je opnieuw uit van bestaande gedachten en oplossingen, maar dan net een beetje anders.  Dan blijven we door de multifocale bril van bestaande economische principes,  machtsverhoudingen en bestaande structuren kijken.

Verandering van tijdperk

Want juist deze verandering van tijdperk raakt iedereen! En dat merk je ook als je met elkaar praat.
De meeste mensen hebben wel zo’n soort onderbuikgevoel van ‘er is iets gaande’ maar ik weet niet precies wat of waar het toe leidt.
En juist dit gevoel bij zovelen is een uitgelezen kans voor ons allen!

We kunnen gewoon al  beginnen om de resultaten vanuit neuromarketing te vertalen naar gewoon menselijk gedrag, en niet alleen koopgedrag.  Als je kijkt naar bijgaand filmpje over neuromarketing en je plaatst dit binnen een breder perspectief, dan hoef je alleen nog maar om je heen te kijken en te zien wat mensen doen.
Het geheim? Wij mensen  zeggen wat we denken, maar doen wat we voelen.
Ik zou zo zeggen: kijk om je heen maar begin eerst met jezelf. Herkenbaarheid verzekerd.

Eckhart Tolle is een spiritueel leraar, wiens boeken op nummer één op de New York Times-bestsellerlijst komen. Het is handig om zijn boodschap daarbij in je achterhoofd te houden: laat je je leiden door angst of door liefde?

Alles waar je aandacht aan geeft groeit

Iedereen weet het, maar slechts weinigen beseffen de echte betekenis ervan. Alles waar je aandacht aan geeft groeit.
Als we echt uit willen gaan van positief zaken doen en ons richten op duurzaamheid in contact, zakelijke relaties en oplossingen, hebben we er weinig aan ons te laten leiden door angst of macht. Want angst of macht zal alleen maar leiden tot meer angst of macht ….. als het waar is dat alles waar je aandacht aan geeft, groeit.
Dat heeft dus niet alleen met zakelijk of strategisch ondernemen te maken. Maar juist met datgene waar we door geraakt worden. Echt anders doen komt voort uit het niet weten en toch gaan. Echt anders doen komt voort uit iets wat je innerlijk stuurt of raakt.
Wat zou het teweeg kunnen brengen, als we het lef hebben daar onze aandacht op te vestigen?
Je hoeft het nog niet te weten, maar wees er wel nieuwsgierig naar met elkaar
Als zoveel mensen:
= het gevoel hebben “Er is iets gaande maar ik kan het (nog) niet pakken of begrijpen”
=  het lef hebben om hun aandacht niet helemaal te laten opslokken door  zorgen en dilemma’s  die voortkomen uit het verleden
= met  verwondering durven te kijken naar wat gaande is in de techniek en de mogelijkheden daarvan en
= naast het gebruik van hun denkapparaat, ook durven te handelen vanuit hun hart

Als zoveel mensen individueel en met elkaar kleinschalig daar de komende tijd hun aandacht op blijven vestigen, wat denk je wat daarvan het effect zal zijn?

Als je appels wilt, dan moet je wel een appelboom planten en niet verwachten dat de bestaande perenboom appels voort gaat brengen. Willen we uit die spagaat komen dan is het aan ons om te beslissen: waar wil ik aandacht aan geven? En hoe laat ik dat terug zien in m’n handelen.

Een les in aandacht

Stel dat jij je door dit verhaal aangesproken voelt. Gun jezelf de komende week een uurtje aandacht om naar de Collegelezing  van Daniel Goleman te kijken, de ‘grondlegger’ van emotionele intelligentie. Dit college gaat over het belang van aandacht, niet alleen voor jezelf en de ander, maar ook om het grotere plaatje beter te begrijpen.

 

Help jij mee appels voort te brengen?

Ik heb het vermoeden dat dit ons wel eens zou kunnen helpen om uit de spagaat van het oude denken te komen. Maar ja, dan moeten we wel echt een appelboom met elkaar gaan planten.
Help jij mee?

Fenny Bruins | www.almitra.nl