Selecteer een pagina
Alfabet van de onderstroom

Alfabet van de onderstroom

Mijn ouders hebben ooit nog het alfabet geleerd met het leesplankje AAP, NOOT, MIES. Je kon het allemaal nog concreet benoemen en aanwijzen. Het is het alfabet waarin letters tot woorden werden geregen. Maar tijden veranderen, en zeker deze tijd waar niets meer lijkt op wat het ooit was. Het is allemaal niet meer zo duidelijk, zo tastbaar, zo begrensd. Waar moet je dan je aandacht op richten?

Je zult je op z’n minst moeten realiseren dat het bij aandacht niet direct meer gaat om taal, maar om de spatie tussen de woorden. Zoals de stilte tussen de noten de melodie maakt.
Stel dat we met z’n allen die taal zouden leren spreken, wat denk je wat er dan verschuift?
Wil je het leren? Wel, wie weet kan dit “alfabet van de onderstroom” je daarbij helpen.

Het is het alfabet dat je leert de stilte tussen de woorden op te vangen en dat te vertalen naar de zichtbare wereld waar werk en leiderschap heerst. Er staat geen woord business taal in. En toch staat of valt het succes van de onderneming met de mate waarin we deze sensitiviteit weten te verbinden met zakelijkheid en financieel gewin.

Ga jij de taal van de onderstroom hanteren?

Hoe ik zelf ooit heb alfabet heb geleerd? Ik kan het me niet meer herinneren. Blijkbaar was ik toen met m’n aandacht er niet bij. Of …. misschien was ik wel te veel met de onderstroom bezig.

 

ALFABET VAN DE ONDERSTROOM

A van Aandacht; wat heeft echt jouw unieke aandacht nodig?

B van Beeldvorming. Een keer een beeld, altijd hét beeld?

C van Communiceren, richt je je op luisteren om te horen of ben je aan het zenden, zenden, zenden?

D van Dialoog, dualiteit wil altijd oordelen, dialoog zoekt naar ongeziene mogelijkheden

E van Ervaren. Ervaring ligt in het verleden, ervaren doe je in het hier en nu. Hoe help jij daarmee de toekomst?

F van Frequentie; als er ruis is op de lijn, waar stem jij je dan op af?

G van Gevoel; waar komt dat gevoel toch vandaan? En … wat doe je er mee als je het voelt?

H van High sensitive … wat hangt er in de lucht? Om dat te weten moet je wel leren ruiken en snuffelen.

I van Illusie van de werkelijkheid. We hebben planning en control nodig, maar het is niet dé werkelijkheid.

J van Ja-schudders en nee-knikkers, het is de hoogste tijd voor authenticiteit

K van Klant, wie en waar ben je in de Cloud?

L van loyaliteit aan wie of wat? Maar de belangrijkste vraag is wel waarom? Is het uit liefde of uit eigen belang?

M van missie, dat wat je belooft. Samen met visie waarin je in gelooft. Hoe ziet geloof en beloofd er bij jullie uit?

N van naakt. Naakte waarheid doen we weer in oude zakken. Je weet wat er met de wijn gebeurd!

O van overgangsdenken … de overgang gaat ook met een hoop opvliegers gepaard. Kwam er vandaag weer een langs?

P van passie, als grote liefde en bron van energie. Zorg er goed voor want je kunt nergens een kilo passie kopen.

Q van qualitytime …. Vijf minuten kun je als een uur ervaren. Waar haal je die andere 55 minuten dan ineens vandaan?

R van reflectie. Reflectie in plaats van reflex …. Een wereld van verschil!

S van Samenwerken …. Elke definitie gaat mank en toch is dit de basis van ons bestaan en elke organisatie

T van tijdverschuiving …. van klok tijd naar chrono tijd. Ik zou er maar een aanvang mee maken

U van Uiteraard en klip en klaar, of toch nog maar een nachtje over slapen? En wat gebeurd er dan die nacht?

V van verbondenheid is iets anders dan verbintenis. Verbintenis zonder verbondenheid is een enkel een contract.

W van waarden … iedereen heeft redenen om iets wel of niet te doen op zijn manier.

X Y Z van type mens. X en Y zijn er allebei. Maar misschien is het tijd voor een nieuw type mens: het Z-type. Zij die zorg draagt voor de stilte tussen de woorden en dat onder woorden brengt.

Wie weet wat er dan voor een wonder gebeurd op de werkvloer en in de directiekamers.

Hallo topmanager, heb jij de onderstroom  wel gezien?

Hallo topmanager, heb jij de onderstroom wel gezien?

We zitten midden in een succesvolle organisatieontwikkeling. Althans dat vindt de top van de organisatie: de directie, het directieteam en iedereen die in de nabijheid daarvan werkt. De organisatieontwikkeling ging in 2011 van start met een flinke reorganisatie en bezuinigingsoperatie. De keuzes die werden gemaakt waren gebaseerd op rapportages en adviezen van twee gerenommeerde bureaus. Uit benchmarks van die bureaus was namelijk gebleken dat onze organisatie best met minder fte’s kon, met name in de laagste managementlaag en op het gebied van ondersteuning.

Dat betekende efficiënter werken en inkopen en systemen en processen op elkaar afstemmen. Dat moest een groot aantal medewerkers overbodig maken en de gewenste bezuiniging opleveren. Zelf behoorde ik tot de managementlaag die volgens de rapporten en de benchmarks moest verdwijnen. Dit was de ‘hands-on’ managerslaag, deels belast met projecten en deels met het leiden van een team. Deze laag werd tevens ondersteund door een secretariaat, een financieel medewerker en een communicatiemedewerker. Er was daardoor tijd voor zowel inhoudelijk sparren op het vakgebied als coachend leiding geven op het persoonlijke ontwikkelvlak. Talent op de goede plek zetten en mensen en mogelijkheden verbinden met elkaar.

Maar dat is niet meer.

Hallo topmanager, heb jij de onderstroom wel gezien?Want we hebben een reorganisatie gehad. Nagenoeg alle ondersteuning is wegbezuinigd. Professionals moeten zelf hun vergaderzalen reserveren, catering regelen, formuliertjes invullen, standaardbriefjes schrijven, lijstjes invullen en zich bezig houden met administratieve rompslomp. De wegbezuinigde ondersteuning deed dit niet alleen effectiever en efficiënter, want het was hun dagelijks werk, zij hadden er ook meer plezier in, want het was het vak waar ze voor gekozen hadden.

De professional koos voor een ander vak, maar wordt nu verplicht werkzaamheden te doen die niet leuk zijn en geen dagelijkse routine worden door hun ad hoc karakter. Werk dus, waar de professional zijn energie aan verliest. Gevolg is onvrede en frustratie. Je gaat slechter functioneren in datgene waar je goed in was omdat je ook nog eens hetzelfde in minder tijd moet doen.

Tegelijkertijd wordt in de top van de organisatie gejubeld. De bezuinigingstaakstelling is al voor 70% gehaald, er zijn minder fte’s, de systemen en processen zijn verbeterd en ook de strategie is aangepast aan de modernere tijd. De waarden zijn benoemd en nu moet alleen nog even ‘het gedrag van de mensen veranderen’. Dat kun je in de woorden van Rob van Es, schrijver van ‘Veranderdiagnose’, een ‘bovenstroom-uitspraak’ noemen. Mensen veranderen niet omdat dat van boven wordt opgelegd.

Boven water, bij de bovenstroom, lijkt alles goed te gaan. Maar onder water, in ‘de onderstroom’, is de situatie minder florissant. Volgens Van Es is de onderstroom – overtuigingen, meningen, emoties, opvattingen – essentieel voor het succes van veranderingen. In onze organisatie voelen mensen zich niet gehoord of begrepen. Er is een angstcultuur ontstaan omdat men bang is geworden bij een volgende bezuinigingsronde de klos te zijn.

De waarden die van boven naar beneden zijn ‘gedropt’, worden niet ‘geleefd’ en hebben nog geen ‘toegevoegde waarde’. De bovenstroom lijkt in deze reorganisatie het belangrijkste en voert de boventoon met alles wat tastbaar en te managen is. Maar de onderstroom bepaalt uiteindelijk hoe de organisatie er werkelijk voor staat en of de doelen worden bereikt.

In deze tijd, waarin er al problemen en uitdagingen genoeg zijn, moet je optimaal op het talent en de creativiteit van je medewerkers kunnen rekenen. Juist het talent dreigt bedolven te raken onder de bovenstroom. Dus Manager in de top, als je echt de beste prestaties wilt leveren met je organisatie, kijk dan ook naar de onderstroom! Anders blijft het dweilen met de kraan open.