Duurzame verandering

Duurzame verandering

In één van de vorige blogs werd al geschreven over de zweep die de galeislaven sneller doet roeien. Totdat ze erbij neervallen. Deze manier van veranderen is dus niet duurzaam. Ik wil in deze blog –  mijn eerste voor Change in Business – laten zien hoe we bij Asito een duurzame verandering tot stand aan het brengen zijn. Letterlijk. Asito heeft duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) geadopteerd en verspreid in de organisatie.

Asito schoonmaakorganisatie is een familiebedrijf dat vanaf zijn oprichting al rekening houdt met zijn omgeving. Toen ik vier jaar geleden bij Asito kwam werken, viel me op dat er door het hele land veel initiatieven werden genomen die je onder de noemer ‘maatschappelijke betrokkenheid’ zou kunnen plaatsen. Alleen deden we dat niet. Als PR & Communicatiemanager vond ik dat doodzonde. Asito liet in de dagelijkse praktijk zien dat duurzaamheid heel hoog op het prioriteitenlijstje stond, maar we communiceerden er niet over. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid vond ik het geweldig. Want het feit dat al die initiatieven spontaan ontstaan, toont aan dat de duurzaamheid intrinsiek is.

Potentie

We hebben besloten om over de duurzame inborst van Asito meer te gaan communiceren. De gedachte erachter is dat Asito een enorm netwerk heeft: 10.000 medewerkers (met families) en 3.000 klanten. Als wij hen ook kunnen inspireren duurzamer te gaan leven en werken, kunnen we een gigantische impact hebben. Dan kun je als onderneming echt een verschil maken. Essentieel hierbij is dat MVO in alle lagen van de organisatie voedingsbodem heeft. Deze verandering vindt momenteel plaats.

Op 21 december 2009 mislukte de Klimaattop in Kopenhagen. Dat moment hebben wij aangegrepen. We hebben iedereen laten weten dat Asito zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Per 1 januari 2010 zijn we klimaatneutraal gaan werken. Geen doel op zich, iedereen kan dat. Maar wel een signaal, intern en extern, dat we duurzaamheid serieus nemen. Het signaal is ook door de media opgepikt. Zelfs de Telegraaf schreef over onze stap. We zijn later dat jaar opgenomen in de lijst met 25 meest duurzame ondernemingen van het dagblad.

Interne verandering

De belangrijkste verandering was intern. Want je kunt vanaf het hoofdkantoor wel de boodschap verspreiden dat je duurzaam bent, op de werkvloer moet het gebeuren. We hebben dit gedaan door collega’s continu te betrekken bij het onderwerp. In alle communicatie komt het onderwerp terug en delen we de successen.

Verschillende concrete acties hebben duurzaamheid heel dicht bij onze medewerkers gebracht. Zo hebben we voor klanten certificaten laten maken waarop staat dat hun schoonmaak klimaatneutraal wordt uitgevoerd. Onze managers zijn bij meer dan 1.000 klanten langs geweest met deze certificaten. Dit gaf een positief signaal naar de klant, dat ten gunste kwam van degene die de certificaten overhandigde.

Voor de schoonmaakmedewerkers hebben we het project 1.000.000 druppels (www.eenmiljoendruppels.nl) opgezet, waarbij we welke week een duurzame tip versturen. Een tip die niet alleen duurzaam is, maar vaak ook geld bespaart. Een jaar later is dit project openbaar gemaakt. Iedere organisatie kan zich nu gratis aanmelden en zich ook profileren via dit project.

Op het vlak van de P van People is het Nationaal Integratiediner opgezet (www.nationaalintegratiediner.nl). Hiermee promoten we de ‘kracht van het verschil’. We laten zien dat diversiteit een onderneming veel kan brengen als er de juiste aandacht voor is. Zevenduizend deelnemers op 10 oktober jl., waarvan de helft vanuit Asito, laten zien dat deze boodschap overkomt.

Uitdagingen

Natuurlijk kom je tijdens het traject uitdagingen tegen. Iedereen heeft het al druk genoeg, veranderingen zijn altijd een beetje eng en niet iedereen ziet altijd in waarom bepaalde dingen belangrijk zijn. Daarom is het bijzonder belangrijk om iedereen in te laten zien waarom we dingen doen.

Nieuwe initiatieven kosten tijd, maar op de lange termijn zorgen ze voor meer tevreden klanten. Met andere woorden: het maakt het werk makkelijker en het leven leuker. Hetzelfde geldt voor de interne projecten. Hoe fijn is het als je loyale, of zelfs trotse medewerkers hebt? Is dat geen kleine tijdsinvestering waard? Die verdien je dubbel en dwars terug.

Consequent betrekken

Inmiddels weten collega’s dat MVO bij Asito vanzelfsprekend is. Ze gebruiken het thema bij klanten en mogelijke nieuwe afnemers als uniek kenmerk van ons bedrijf. Het is belangrijk gebleken mensen te betrekken bij je inspanningen. Maak het interessant voor hen. Verandering kan weerstand oproepen, maar als je duidelijk maakt waarom je het doet, de ‘What’s in it for me’ factor niet vergeet,  en ideeën van anderen vraagt en er daadwerkelijk iets mee doet, kun je heel ver komen.

About the Author

Sander Haas
PR & Communicatiemanager @Asito met hart voor duurzaamheid. People, Planet, PR. Molblogger en Change in Businessblogger.
http://www.twitter.com/sander_haas / http://nl.linkedin.com/in/sanderhaas