De participatiesamenleving en bezuinigingen

De participatiesamenleving en bezuinigingen

In de troonrede 2013 stonden twee woorden die de nationale discussie de afgelopen weken beheersten: ‘bezuinigingen’ en ‘participatiesamenleving’. Maar nergens werden de twee begrippen aan elkaar gekoppeld. Een participatiesamenleving is Nederland feitelijk allang....