CHANGE: heb je er K’s van gegeten?

CHANGE: heb je er K’s van gegeten?

Jan Willem Wesselink is een discussie gestart op basis van zijn blog, waarin hij aangeeft dat in Utrecht 120 startende ondernemers worden begeleid door de gemeente. Voor hem ligt succes ook in ‘de juiste mensen’ ontmoeten en niet zozeer in het gebouw waar ze zijn gehuisvest (alhoewel het het ontmoeten wel makkelijker maakt).

Toeval wil (maar goed, wat is toeval..) dat ik als voorzitter van PartInvest (platform van en voor informal investors) vroeger presentaties gaf onder de titel ‘Heb je er K’s van gegeten?’. Presentaties bedoeld voor starters die steun zochten van Business Angels.
Nu zijn niet alle starters CHANGE liefhebbers. Veel starters van nu zijn (gelukkig) allochtonen die hun kans pakken en voor zichzelf beginnen. Vooral ingegeven door de gewoonte om dat te doen in eigen kring. Ik vind het nog steeds adembenemend hoe sommigen een winkel beginnen op basis van het resultaat van hun eigen onderzoek: er zitten al 5 kledingzaken, dus moet er markt zijn, anders zaten ze er niet…

Terug naar de K’s. Die staan voor de succesfactoren van een startende ondernemer.
Te beginnen met de ‘K’ van KENNIS, ofwel het weten wat je gaat verkopen/aanbieden, en wie en waarom. In teveel gevallen ontbreekt die kennis en dan vaak ook de Passie waarmee je je klanten aanspreekt (die tegenwoordig meer van je product of dienst lijken te weten dan jezelf, dankzij eigen internet-onderzoek).
De volgende is de ‘K’ van KAPITAAL, ofwel de noodzaak genoeg geld te hebben om niet alleen te starten, maar ook de onvermijdelijke aanloopkosten te kunnen betalen. Met als strikte voorwaarde dat daar ook het geld bij is begrepen van de startende ondernemer zelf. Iemand anders geld uitgeven is net iets te makkelijk en geeft gelijk aan hoeveel commitment een startende ondernemer heeft voor het realiseren van ‘zijn’ of ‘haar’ droom.
De derde ‘K’ is die van KONTAKTEN, ofwel het hebben van een relatienetwerk. Leveranciers, personeel, de bank, ze zijn als Partners allemaal voor een deel verantwoordelijk voor je succes. Je kunt ze dus maar beter in je netwerk hebben, waarbij het vooral gaat om de uitspraak “Het gaat er niet om wie JIJ kent, maar wie JOU kent”.
De vierde ‘K’ is die van KLANTEN, ofwel weten aan WIE je iets wilt verkopen, die begrijpen in het waarom van de aankoop?
De vijfde ‘K’ is die van KWALITEIT, ofwel de eigenschap van de starter om te gaan voor die dingen die er echt toe doen. Snapt hij of zij de toegevoegde waarde die nodig is in het ogen van de potentiële klant? en kan hij of zij die ook ‘afdwingen’?
De zesde ‘K’ is die van KANS, ofwel de mate waarin een startende ondernemer positief omgaat met de onvermijdelijke tegenvallers. Het glas eerder halfvol ziet dan halfleeg.
De zevende ‘K’ is die van  KEUZE, ofwel het vermogen om adequaat te kiezen uit alle alternatieven. Te beginnen bij de keuze om juist DIT initiatief te starten en geen ander. En niet omdat iets anders moeilijker was of minder makkelijk realiseerbaar…
Eigenlijk moet je dan bij het magische getal 7 ophouden, maar het toefje op de 7-taart wordt gevormd door de ‘K’ van KLOTE. Bij ondernemerschap gaat het om DENKEN, DURVEN, DOEN en bovenal DOORZETTEN. Een 4’D-mens-ionaal effect, waarin in elk stadium de MENS die het wil realiseren centraal staat.

In de presentatie stond Ollie B Bommel voor de informal en Tom Poes voor de slimme starter. Ik denk dat ik die presentatie eens oppoets, want in mijn rol als Business Angel (of tegenwoordig wellicht CHANGE Angel, afgekort CHANGEL) zou ik niks anders durven beweren. De ervaringen leren steeds weer dat ondernemen echt LEF vraagt, naast de voor de hand liggende dingen die je allemaal in die fraaie boekjes leest.

Het gaat om de K’s en niet om de gaten. En zelfs bij gatenkaas wordt betaald voor wat je krijgt in gewicht en niet voor de gaten. 
Er is maar 1 uitzondering op die regel en dat gaan we je bewijzen op 12-12-12!
Allen reden om te komen dus!

Gerard van Vliet.
Gerard is mede-initiatiefnemer van CHANGE in Business en kan bogen op een rijke ervaring als kruisbestuiver. Zowel door de rollen die hij heeft vervuld als de branches waarin hij werkzaam is geweest kan hij als geen ander (creatieve) combinaties maken.
Momenteel is Gerard Directeur a.i. bij de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren)