Selecteer een pagina
Verbinden, het nieuwe ondernemen

Verbinden, het nieuwe ondernemen

Voor een boekje dat ik de afgelopen maanden produceerde interviewde ik onder andere een tiental ondernemers die zijn gevestigd rondom de Amsterdam ArenA in Amsterdam Zuidoost. Naast het stadion zitten daar ook de muziekpodia Ziggo Dome en de Heineken Music Hall, de Pathé Arena bioscoop, Endemol, IKEA, het AMC Ziekenhuis, het kantorencomplex Atlas ArenA en megastores als Media Markt en Decathlon.Het boekje schreef ik in opdracht van het projectbureau van de gemeente Amsterdam die de afgelopen tien jaar verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het gebied. Zij werkten nauw samen met die ondernemers. Wat vóór de komst van Amsterdam ArenA in 1996 een kale zandvlakte was, is anno 2013 uitgegroeid tot – wat zij noemen – de capital of entertainment. Per jaar komen ruim 9 miljoen bezoekers naar het gebied.

Innovatief 

Verbinden, kantorengebied in Amsterdam Zuidoost

Overzichtsfoto van het kantorengebied in Amsterdam Zuidoost, met bovenin de Amsterdam ArenA.

In elk gesprek dat ik met de ondernemers had, kwam steeds één woord nadrukkelijk naar voren: ‘verbinden’. Verbinden van publieke en private partijen, verbinden van ondernemers met andere ondernemers, verbinden van functies (wonen, werken, recreëren), verbinden van diverse initiatieven in het gebied, verbinden van verschillende deelgebieden.

Het is een innovatieve manier van denken en werken die verder reikt dan ‘ieder voor zich’. Door zaken aan elkaar te knopen en over de grenzen van de eigen onderneming en belangen heen te stappen, wordt er meerwaarde gecreëerd en ontstaat er meer dan de som der delen.

Twee voorbeelden. Waar tot nu toe iedereen voor de eigen energie zorgde, bekijken de ondernemers nu samen de mogelijkheid van een duurzaam ‘slim’ elektriciteitsnet in het hele gebied. De platte daken van de gebouwen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) lenen zich uitstekend voor zonnepanelen die energie kunnen leveren aan de buren. Zo kunnen de pieken in elektriciteitsbehoefte van het Ajax voetbalstadion opgevangen worden.

Urban Farming

Een tweede voorbeeld komt van Zuidpark, een terrein waarop onder meer het hoofdkantoor staat van groothandelaar Makro, maar waar ook zelfstandig  professionals een creatieve werkplek vinden. Vastgoedondernemer en eigenaar Jan Huijbregt verbindt in Zuidpark de diverse huurders met elkaar. Dat gebeurt onder andere op het dak van het gebouw, waar hij het grootste urban farming dak van Europa heeft aangelegd. De huurders ‘zaaien, schoffelen en oogsten’ daar samen. Het creëert niet alleen saamhorigheid; uit die kruisbestuiving ontstaan ook nieuwe innovatieve initiatieven.

Er staat geen vierkante meter leeg op Zuidpark. De bedrijven die er kantoorruimte huren worden bovendien geregeld genomineerd als bedrijf of werkplek van het jaar.

60.000 fans bij een optreden van Bon Jovi

Ruim 60.000 fans bij een optreden van Bon Jovi in de Amsterdam ArenA

Gezamenlijk belang en vertrouwen

De toekomst gaat om sharing, het delen van kennis en resources, in plaats van ownership, zei een van de ondernemers. Daarvoor is een andere en vernieuwende manier van samenwerken vereist.

Komt die verbinding eenmaal tot stand, zo is de heilige overtuiging, dan ontstaat er bijna vanzelf nieuwe energie en vernieuwende initiatieven. Zoals directeur Danny Damman van de Ziggo Dome, afgelopen donderdag op een bijeenkomst van het projectbureau zei: ‘Wij zijn niet elkaars concurrent meer. Parijs, Berlijn en Londen, dát zijn onze concurrenten.’ En met ‘wij’ bedoelde hij álle betrokken partijen in de stad.

Dat verbinden en anders werken is een nieuwe opdracht voor gemeenten. Traditionele gemeenten waar vaak veel vertraagt in de bureaucratische molen van regels en procedures, zullen zich moeten heruitvinden. Het gaat erom de winst te zien van de samenwerking en ondernemender te gaan werken. Zo werkte ook het projectbureau waar ik het boekje voor maakte. Kijken naar het gezamenlijke belang, elkaar vertrouwen en respect voor een ieders rol zijn daarin essentieel.

Foto credits: ‘Beeldbank Projectbureau Zuidoostlob, gemeente Amsterdam’

11 maanden later

11 maanden later

wijhoudenvanOp 12-12-2012 bezocht ik samen met René Vollenbroek het eerste Change in Business Congres. De dag begon om 10.00 uur en eindigde om 22.00 uur. Een lange dag maar de tijd vloog voorbij.

Er waren 150 positief gestemde ondernemers die met elkaar ideeën en ervaringen deelden. Niet bij de pakken neerzitten en je door de crisis laten meesleuren maar positief blijven, kansen zoeken en aanpakken. Wat een positieve energie en mooie verhalen recht uit het hart.

Zonder iemand te kort te willen doen, zijn mij een paar mensen in het bijzonder bijgebleven. Josje Feller: hoe zij sinds haar 17e ondernemer is en het bedrijf Vrouw en Passie oprichtte. De levens- en ondernemerslessen van Professor Paul de Blot. Hij vertelde dat hoofd en hart altijd moeten kloppen omdat je anders pijn in je hersens krijgt en die zitten volgens hem in je buik.

Toen we terug naar huis reden, vroeg René aan mij: “Joh, wat is er met jou gebeurd?” Ik vertelde hem dat ik zo was geraakt en geïnspireerd dat ik wist wat ik verder met mijn leven en met Wij houden van… wilde”

De naam Wij houden van… had ik in 2006 als merk gedeponeerd en lag sinds die tijd op de plank omdat ik er toen niet het goede gevoel bij had. Dat gevoel was compleet veranderd.

Ik wist ineens wat ik met Wij houden van… wilde: mensen inspireren en verbinden om de wereld een beetje mooier te maken. Dat gevoel liet mij niet meer los.

Het was of ik weer voor het eerst een bedrijf begon. Ik barstte van de energie en liep over van de ideeën. Ik werd er zelfs ’s nachts wakker van.
En waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Thuis werden de plannen enthousiast ontvangen. Van mijn vrouw Mieke kreeg ik de ruimte en het vertrouwen om er volop mee aan de slag gegaan.
Ook René werd ‘verliefd’ op het plan. We deelden onze ideeën en grootse plannen met privé- en zakenrelaties. Het was geweldig om te ervaren hoe iedereen eerlijk en belangeloos meedacht. We kregen het advies ‘Ga gewoon klein beginnen, deel je passie en ga op ontdekkingstocht’.

Dat advies hebben we ter harte genomen. Van trendwatcher Richard Lamb kreeg ik de mogelijkheid om mijn idee te delen op de Nationale Brainstormdag.

Met René Vollenbroek ben ik samen op pad gegaan. We hebben elkaar geïnspireerd, samen ideeën gedeeld en veel van elkaar geleerd. We trekken straks samen op om mensen en bedrijven deelgenoot te maken van “Werken met passie”.

Op 7 november 2013 zijn we officieel met Wij houden van… van start gegaan.

De ontdekkingstocht is nu zeker niet ten einde. Voor mijn gevoel beginnen we pas. Ik hoop jullie en nog heel veel andere mensen te mogen ontmoeten om de wereld een beetje mooier te maken. Wat René en mij betreft tot ziens op 13 december 2013 tijdens het 2e Change in Business Congres.
Durf te dromen, word wie je wilt zijn en geniet van het leven!

Met hartelijke groet,
Aad Jörgens

06-53 83 34 79
info@wijhoudenvan.nl
www.wijhoudenvan.nl

Iedereen is creatief!

Iedereen is creatief!

Iedereen is creatief!

Ik ben niet creatief! Of laat dat zweven maar aan die alternatievelingen van de kunstacademie over. Twee van de vele uitspraken die ik regelmatig uit de mond van medemensen hoor komen. Maar vooral uitspraken waaraan ik mijzelf erger. Sterker nog, ik word er flink nijdig van. Om nog maar te zwijgen over de verloedering van het woord creativiteit, veroorzaakt door mensen die met behulp van stap-voor-stap handleidingen een bloemstuk maken of een (vaak door iemand anders verzonnen) tekst op de muur van de woonkamer schilderen, en dit vervolgens nog als echt creatief beschouwen ook. Je hebt natuurlijk individuen die van nature over een creatief talent beschikken, een zegening. Denk echter nooit dat je medemens niet creatief is en belangrijker nog, spreek het niet uit als je dat vindt. Want: iedereen is creatief!

Creativiteit = nieuwe verbindingen

Bij elk mens, jong en oud, gebeurt het zijn of haar hele leven lang. Voortdurend geven hersendelen en cellen signalen aan elkaar af. Elke mogelijke combinatie van deze signalen (voortkomend uit o.a. aangeleerde kennis) vormt een verbinding die kan worden beschouwd als denkpatroon met een eigen betekenis en reactie. Laten we dit voor het gemak even vertalen naar een alledaags voorbeeld zoals het opschrijven van een woord of cijfer. Over het algemeen leert iedereen dit -omdat dit zo ‘heurt’- tijdens zijn opvoeding te doen (de combinatie van signalen) met behulp van een pen en papier (de reactie), zeer effectief natuurlijk. Naarmate deze combinatie van signalen horende bij het opschrijven van een woord of cijfer met pen op papier vaker voorkomt in de hersenen, slijt deze als een rivier door een landschap in onze hersenen.

Stel je nu eens voor dat ik je de opdracht geef het cijfer 8 op te schrijven terwijl we in een groot grasveld staan met enkel een graafmachine bij ons, wat dan? Doordat je tijdens je opvoeding hebt geleerd een woord op te schrijven met pen op papier en doordat de hierbij horende combinatie van signalen diep ingesleten is in je hersenen, is de kans zeer groot dat je de opdracht op dat moment als onmogelijk beschouwt. Het is daarentegen ook mogelijk dat er in je hersenen een nieuwe combinatie van signalen ontstaat die toch leidt tot het gewenste resultaat, namelijk het opschrijven van het cijfer 8. Zo zou je bijvoorbeeld het cijfer 8 in het gras kunnen slijten door alsmaar een 8-patroon te rijden met de graafmachine of je zou het cijfer 8 kunnen graven. Zo zijn er vast nog wel andere mogelijkheden die leiden tot het gewenste resultaat. Waar het om gaat is dat we hierbij oprecht spreken van creativiteit. Er is in de hersenen een nieuwe combinatie van signalen ontstaan, die op een andere manier dan voorheen leidt tot het gewenste resultaat. Met andere woorden, je hebt creativiteit getoond.

Wat ik hiermee duidelijk wil maken is dat ieder mens in theorie creatief is. Ieder mens beschikt immers over hersendelen en cellen die (veelal onbewust) onderling nieuwe verbindingen kunnen vormen die de basis zijn van een nieuw denkpatroon en bijbehorende reactie. Of deze reactie nu een oplossing is op een organisatorisch, wetenschappelijk of artistiek probleem of leidt tot een nieuw concept: er is in ieder geval sprake van creativiteit. Helaas, wordt ons creatieve vermogen in de praktijk vaak onderdrukt. Hierover meer in mijn volgende blog.

About the Author

Youp Havermans

Youp Havermans, geboren in 1988, studeerde in juni 2012  af aan de bacheloropleiding Leisuremanagement van Hogeschool Rotterdam. Momenteel volgt hij een extra minor Business Model Innovation welke hij in februari 2013 gaat afronden. Tijdens zijn studie is hij in het bijzonder geïnteresseerd geraakt in marketing, creativiteit, business innovation en leiderschap.

Sinds september 2012 is Youp betrokken bij het Change in business initiatief waar hij andere mensen gaat inspireren om ook eens op en ‘andere’ manier tegen dingen aan te kijken. Vooral wat betreft de rol van authenticiteit en creatief denken gaat hij voorlopig een waardevolle bijdrage leveren aan Change in business.

Wil je meer over Youp weten of weet je nog een mooie traineeship? Breng dan een bezoek aan zijn website en neem contact met hem op!

www.youphavermans.nl