Selecteer een pagina
Wall of fame; BTW omlaag, vertrouwen omhoog

Wall of fame; BTW omlaag, vertrouwen omhoog

Vooropgesteld dat ik niet graag in de schoenen van Rutte en andere leden van het kabinet zou willen staan. Want wat is wijsheid in deze tijd?  Maar wat ik wel weet is,  dat deze tijd niet alleen om financiële oplossingen vraagt. Ons leven is niet onze economische context, maar de economische context is een deel van ons leven. Je zou het soms vergeten.

Om problemen binnen dit economisch kader te kunnen herbenoemen hebben we wel een andere aanvliegroute nodig.  Zoals Einstein ons al voorhield:  je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.  Dus of een BTW verhoging van 19% naar 21% nu het gewenste effect heeft, is nog  maar de vraag. Het is dan meer van hetzelfde, ‘her-kaderen’ van het bestaande. Terwijl we weten, elke crisis creëert z’n eigen kans ….. Maar  kijken we ook zo?

Invoering BTW
Interessant is wel dat sinds de invoering van de BTW in 1969, de omzetbelasting tot een van de belangrijkste bronnen van inkomsten is geworden.

btwfennyOmzetbelasting of BTW, Belasting Toegevoegde Waarde is een indirecte belasting die de overheid heft op de verkoop van producten en diensten.  Uiteindelijk wordt de BTW betaald door de consument of niet BTW-plichtige organisaties.

En die komen we nu juist te kort. Met de tekorten lijkt ook het  vertrouwen in het kabinet Rutte op een historisch diepterecord af te stevenen.  Maar we kunnen wel wat van de BTW leren.

Stel nu dat we stoppen met beschuldigende vingers te wijzen naar het kabinet,  ook al heb je het volste gelijk van de wereld. Maar dat we accepteren dat de situatie is zoals die is, niks meer niks minder. En dat we ons  laten leiden door een  toekomstperspectief in plaats van de situatie van dit moment.
Dat we naast de BTW de VTW invoeren; Vertrouwen als Toegevoegde Waarde.

Verhoging VTW
Vertrouwen als toegevoegde waarde. Want een samenleving zonder vertrouwen is pas echt desastreus. En dan niet vanuit een terugtredende overheid, maar omdat wij mensen het met elkaar  niet willen verknallen. Ik heb het idee dat er zoveel nieuwe initiatieven gaande zijn. Mensen die geïnspireerd op zoek zijn naar nieuwe wegen.  Mensen die op een andere manier bijdragen aan die samenleving. Die hun hart volgen. Die deels gaan over onbetreden paden.

Nu weten we dat er veel kantoorpanden leeg staan. En met het nieuwe werken, zal de vraag naar nieuwe kantoorpanden, niet meer zo’n vaart lopen. Anders dan dat het weer mooier, slimmer etc. moet worden. Mag allemaal.

Maar is het een idee om in elke gemeente of regio wat leegstaande (winkel)panden om te dopen tot HOUSE OF FAME. Waar iedere inwoner of groep z’n eigen plekje krijgt op WALLS OF FAME. Waar mensen zichtbaar maken wat hun toegevoegde waarde is: voor andere mensen of de maatschappij.  Een plek met een  inspiratiecafé, waar mensen bij elkaar komen om ideeën te delen en zichtbaar te maken op de walls. Waar weer over getwitterd kan worden. Lokale mensen & social media ontmoeten elkaar.

Stel dat toeristen niet alleen googelen welk museum er in de buurt is, maar ook kijken waar het House of Fame in de buurt is. Omdat zij benieuwd zijn  ‘wat mensen daar doen, wat hen inspireert’. Niet in het verleden, maar in het Hier & Nu.

Waar kan een “House of Fame” toe leiden:
=             ideeën, initiatieven, vragen  van mensen worden zichtbaar
=             het inspireert anderen weer
=             het brengt verbinding tot stand
=             antwoord op leegstand gebouwen en winkels
=             geeft betrokkenen een beter gevoel
=             is gericht op de toekomst, hoop en vertrouwen

Zo kan inspiratie en vertrouwen groeien. En als ons vertrouwen in elkaar net zo hard zou groeien als de BTW, dan kan vertrouwen wel eens een bron van indirecte waarde worden en een antwoord zijn op het terugdringen van de BTW. En als we het dan toch over ons belastingstelsel hebben. Wie weet komt er over ..tig jaar een apart T-biljet (teruggave belastingen)  waar je kan invullen wat jij hebt toegevoegd aan de maatschappij, de mensen om je heen.  Als we dat weten in te voeren zul je eens zien wat dit bij gaat dragen. Dan hebben we geen gesteggel meer over de hypotheekaftrek,  maar over ieders bijdrage aan elkaar en het totaal. En dat lijkt me een hele interessante discussie.