Selecteer een pagina

Voor een boekje dat ik de afgelopen maanden produceerde interviewde ik onder andere een tiental ondernemers die zijn gevestigd rondom de Amsterdam ArenA in Amsterdam Zuidoost. Naast het stadion zitten daar ook de muziekpodia Ziggo Dome en de Heineken Music Hall, de Pathé Arena bioscoop, Endemol, IKEA, het AMC Ziekenhuis, het kantorencomplex Atlas ArenA en megastores als Media Markt en Decathlon.Het boekje schreef ik in opdracht van het projectbureau van de gemeente Amsterdam die de afgelopen tien jaar verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het gebied. Zij werkten nauw samen met die ondernemers. Wat vóór de komst van Amsterdam ArenA in 1996 een kale zandvlakte was, is anno 2013 uitgegroeid tot – wat zij noemen – de capital of entertainment. Per jaar komen ruim 9 miljoen bezoekers naar het gebied.

Innovatief 

Verbinden, kantorengebied in Amsterdam Zuidoost

Overzichtsfoto van het kantorengebied in Amsterdam Zuidoost, met bovenin de Amsterdam ArenA.

In elk gesprek dat ik met de ondernemers had, kwam steeds één woord nadrukkelijk naar voren: ‘verbinden’. Verbinden van publieke en private partijen, verbinden van ondernemers met andere ondernemers, verbinden van functies (wonen, werken, recreëren), verbinden van diverse initiatieven in het gebied, verbinden van verschillende deelgebieden.

Het is een innovatieve manier van denken en werken die verder reikt dan ‘ieder voor zich’. Door zaken aan elkaar te knopen en over de grenzen van de eigen onderneming en belangen heen te stappen, wordt er meerwaarde gecreëerd en ontstaat er meer dan de som der delen.

Twee voorbeelden. Waar tot nu toe iedereen voor de eigen energie zorgde, bekijken de ondernemers nu samen de mogelijkheid van een duurzaam ‘slim’ elektriciteitsnet in het hele gebied. De platte daken van de gebouwen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) lenen zich uitstekend voor zonnepanelen die energie kunnen leveren aan de buren. Zo kunnen de pieken in elektriciteitsbehoefte van het Ajax voetbalstadion opgevangen worden.

Urban Farming

Een tweede voorbeeld komt van Zuidpark, een terrein waarop onder meer het hoofdkantoor staat van groothandelaar Makro, maar waar ook zelfstandig  professionals een creatieve werkplek vinden. Vastgoedondernemer en eigenaar Jan Huijbregt verbindt in Zuidpark de diverse huurders met elkaar. Dat gebeurt onder andere op het dak van het gebouw, waar hij het grootste urban farming dak van Europa heeft aangelegd. De huurders ‘zaaien, schoffelen en oogsten’ daar samen. Het creëert niet alleen saamhorigheid; uit die kruisbestuiving ontstaan ook nieuwe innovatieve initiatieven.

Er staat geen vierkante meter leeg op Zuidpark. De bedrijven die er kantoorruimte huren worden bovendien geregeld genomineerd als bedrijf of werkplek van het jaar.

60.000 fans bij een optreden van Bon Jovi

Ruim 60.000 fans bij een optreden van Bon Jovi in de Amsterdam ArenA

Gezamenlijk belang en vertrouwen

De toekomst gaat om sharing, het delen van kennis en resources, in plaats van ownership, zei een van de ondernemers. Daarvoor is een andere en vernieuwende manier van samenwerken vereist.

Komt die verbinding eenmaal tot stand, zo is de heilige overtuiging, dan ontstaat er bijna vanzelf nieuwe energie en vernieuwende initiatieven. Zoals directeur Danny Damman van de Ziggo Dome, afgelopen donderdag op een bijeenkomst van het projectbureau zei: ‘Wij zijn niet elkaars concurrent meer. Parijs, Berlijn en Londen, dát zijn onze concurrenten.’ En met ‘wij’ bedoelde hij álle betrokken partijen in de stad.

Dat verbinden en anders werken is een nieuwe opdracht voor gemeenten. Traditionele gemeenten waar vaak veel vertraagt in de bureaucratische molen van regels en procedures, zullen zich moeten heruitvinden. Het gaat erom de winst te zien van de samenwerking en ondernemender te gaan werken. Zo werkte ook het projectbureau waar ik het boekje voor maakte. Kijken naar het gezamenlijke belang, elkaar vertrouwen en respect voor een ieders rol zijn daarin essentieel.

Foto credits: ‘Beeldbank Projectbureau Zuidoostlob, gemeente Amsterdam’