Selecteer een pagina

We hebben grote delen van onze privacy opgegeven voor het grotere politieke doel van terrorismebestrijding. We behoren tot de wereldtop van belastingbetalers, terwijl de overheid steeds meer geld uitgeeft. Het behoud van de euro is verworden tot een religie die miljarden kost om te voorkomen dat de doos van Pandora wordt geopend.
Maar er is geen reden voor angst!

Bezie de wereld eens door een andere bril.
Hebben we reden om bang te zijn?
Zijn we tot de bedelstaf veroordeeld?
Zijn wij in het einde der tijden beland?

Welnee!
– Van alle welvaart die ooit is geproduceerd, is 80% de afgelopen 30 jaar gecreèerd;
– Werkelijke armoede (rondkomen met minder dan 1 dollar per dag) is de afgelopen 30 jaar gehalveerd (van 50% van de wereldbevolking in 1980 naar 20% van de wereldbevolking nu).
In Azië daalde dit percentage in de afgelopen 30 jaar het hardst: van 77% naar 14%;
– Wie in Nederland ´arm´ wordt genoemd (een inkomen van minder dan € 1.000,00 per maand –let wel: een inkomen dat ruim 33x hoger ligt dan de internationaal erkende armoedegrens– heeft meer te besteden dan een Nederlander met modaal inkomen in 1955, inclusief inflatiecorrectie;
– In de afgelopen 150 jaar is de levensverwachting van de gemiddelde westerling gestegen van 35 naar boven de 80 jaar. De afgelopen 40 jaar is de gemiddelde levensverwachting wereldwijd met gemiddeld 12 jaar gestegen;
– Leed in 1970 nog 35% van de wereldbevolking aan chronische ondervoeding, nu is dat 12,5%, terwijl in dezelfde periode de wereldbevolking verdubbelde;
– 2012 was het jaar met de minste ziektes, infecties en oorlogsdoden ooit;
– Criminaliteit neemt in al haar verschijningsvormen al eeuwen af –zeker de afgelopen decennia;
– Er is anno 2013 meer kennis, kennisuitwisseling en minder analfabetisme dan ooit tevoren; op internet komt er per dag meer informatie bij dan er in 2003 wereldwijd beschikbaar was;
– Voedsel, huisvesting en energie zijn nog nooit eerder zo overvloedig, toegankelijk en goedkoop geweest als nu;
– Er is nog nooit eerder een generatie geweest die meer calorieën, kilowatts, lichturen, vierkante meters, gigabytes, liters water, kilometers per liter brandstof, vlieguren en geld tot haar beschikking had.

En maar klagen.
En bang zijn.
Hoe groter onze welvaart is, hoe kleiner ons welzijn.

We hebben het nog nooit zo goed gehad.
Het kan en mag best een beetje minder.
Marco Houthuijzen

Met dank aan ´De Nieuwsfabriek´ van Rob Wijnberg